Vedení katedry

Vedoucí katedry

doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D. 
tel.: 221 900 244
e-mail: petr.koura@pedf.cuni.cz

Zástupce vedoucího

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.
tel.: 221 900 244
e-mail: jana.kepartova@pedf.cuni.cz

 

Tajemnice elektronické studijní agendy

Kateřina Entnerová
e-mail: katerina.entnerova@pedf.cuni.cz