Redakce

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta

Katedra dějin a didaktiky dějepisu

Magdalény Rettigové 4

116 39 Praha 1, Česká Republika

E-mail: marginalia@seznam.cz

Webové stránky: https://pages.pedf.cuni.cz/kddd/marginalia-historica

Tel.: +420 221 900 229

 

Předsedkyně redakční rady

  • Ivana Čornejová

Zástupce předsedkyně redakční rady

  • Jiří Hnilica

Výkonná redakce

  • Jitka Bílková (vedoucí redaktor)
  • Vojtěch Čurda
  • Milan Ducháček
  • Bohuslav Rejzl

Redakční rada

Interní členové

Kateřina Charvátová, Jiří Pokorný, Martina Šmejkalová, Vít Vlnas

Externí členové

Christoph Boyer, Lukáš Fasora, Tomáš Kasper, Jiří Knapík, Tomáš Knoz, Jiří Křesťan, Robert Luft, Elena Mannová, Antoine Marès, Robert Novotný, Tomáš Pavlíček, Stanisław Pijaj, Jan Šindelář, Ewa Wółkiewicz