Aktuality

Od roku 2013 pořádá Katedra dějin a didaktiky dějepisu každoročně symposium na téma odkazu více či méně významného učitele.

V roce 2019 uspořádá Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK  ve spolupráci s Českou archeologickou společností konferenci na téma

Archeologie v národním obrození –

Národní obrození v archeologii

Rádi bychom se zamyslili nad úlohou archeologie (v tehdejším i dnešním pojetí) v kultuře a duchovnosti českého národního obrození v 19. a na počátku 20. století (rámcově do roku 1918), v její působnosti na české veřejné povědomí a česká slovesná a výtvarná umění oné doby.

Datum konání konference: 24. – 26. dubna roku 2019

Místo konání konference: předběžně Památník národního písemnictví Strahov (bude ještě upřesněno)

Téma konference hodláme uchopit v následujících šesti kategoriích:

  • Archeologie v národním obrození, národní obrození v archeologii (pilotní referát, doufáme v autorství dr. Karla Sklenáře);
  • Instituce;
  • Osobnosti;
  • Slovesná umění;
  • Výtvarná umění;
  • Pedagogika

Počítáme s dvou- až třídenní konferencí a s přednesením 15 – 20 referátů. Očekáváme referáty o 20-25 minutách a následnou desetiminutovou diskusí.

Na tuto konferenci srdečně zveme všechny kolegyně a kolegy, které a kteří shledají téma nosným. Hlaste se laskavě co nejdříve na adresu petr.charvat@pedf.cuni.cz.

Vybrané referáty z konference budou uveřejněny v některém z recenzovaných periodik.

Se srdečným pozdravem

Magdalena Pokorná, Jiří Pokorný, Petr Charvát Organizátoři konference

 

Ke stažení zde: AvNO NOvA oznámení