Publikační činnost

Odborné studie

HNILICA Jiří, Francouzština v životě Eleonory Mendlové. Ke vzdělávání dívek v době první republiky. In: Gender History – to přece není nic pro feministky.  Tomáš Jiránek – Karel Rýdl – Petr Vorel (eds.), Pardubice, Univerzita Pardubice, 2017, s. 321 – 333.

KEPARTOVÁ, J. Patří komiks na univerzitní půdu? In: Förster, J.; Kitzler, P.; Petrbok, V.; Svatošová, H. Musarum socius. Praha: KKS, FLÚ AV ČR, 2011, s. 195-206.

KEPARTOVÁ, J. Komiks ve výuce na ZS a SS.  In: XXIV. letní škola historie. Dědictví materiální i dědictví idejí. Sborník přednášek. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 110-114.

KEPARTOVÁ, J. Středoškolská antika ve třetí čtvrtině 19. století. In: Historica Olomucensia 47, 2014, s. 91-116.

KEPARTOVÁ, J. Das Bild von Pompeji im Unterricht in den böhmischen Kronländern. Die Zeit des habsburgischen Schulwesens (1849-1918). In:Acta Universitatis Pragensis, Philologica 2, Graecolatina Pragensia, 2017, 293-317.

KEPARTOVÁ, J. Učitel, cestovatel a spisovatel Josef Wünsch v kontextu doby. Marginalia historica 9, 2018, 1, s. 9-18.

KEPARTOVÁ, J. Josef Wünsch a klasická filologie. Marginalia historica 9, 2018, 1, s. 53-73.

PARKAN, F. – MIKESKA, T. Forms of out-of-class teaching of history. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2020.

VYMĚTALOVÁ, K. Peregrinatio magistrorum aneb Učitelé „na cestách“. Marginalia historica 9, 2018, 1, s. 197-211.