Publikační činnost

Odborné studie

HNILICA Jiří, Francouzština v životě Eleonory Mendlové. Ke vzdělávání dívek v době první republiky. In: Gender History – to přece není nic pro feministky.  Tomáš Jiránek – Karel Rýdl – Petr Vorel (eds.), Pardubice, Univerzita Pardubice, 2017, s. 321 – 333.

KEPARTOVÁ, J. Patří komiks na univerzitní půdu? In: Förster, J.; Kitzler, P.; Petrbok, V.; Svatošová, H. Musarum socius. Praha: KKS, FLÚ AV ČR, 2011, s. 195-206.

KEPARTOVÁ, J. Komiks ve výuce na ZS a SS.  In: XXIV. letní škola historie. Dědictví materiální i dědictví idejí. Sborník přednášek. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. s. 110-114.

KEPARTOVÁ, J. Středoškolská antika ve třetí čtvrtině 19. století. In: Historica Olomucensia 47, 2014, s. 91-116.

KEPARTOVÁ, J. Das Bild von Pompeji im Unterricht in den böhmischen Kronländern. Die Zeit des habsburgischen Schulwesens (1849-1918). In:Acta Universitatis Pragensis, Philologica 2, Graecolatina Pragensia, 2017, 293-317.

KEPARTOVÁ, J. Učitel, cestovatel a spisovatel Josef Wünsch v kontextu doby. Marginalia historica 9, 2018, 1, s. 9-18.

KEPARTOVÁ, J. Josef Wünsch a klasická filologie. Marginalia historica 9, 2018, 1, s. 53-73.

PARKAN, F. – MIKESKA, T. Forms of out-of-class teaching of history. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2020.

PARKAN, F.; KOUKAL, V. Komplexní výuková hra ve výuce dějepisu, in Když výzkum mění praxi. Deset příběhů učitelů a akademiků zapojených do akčního výzkumu. Greger, D.; Simonová, J.; Chvál, M.; Straková, J. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020.

POKORNÝ, J. ; KOUROVÁ, P. (spoluautorství). NOVOTNÝ, Miroslav (ed.). Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, sv. VII. Školství a vzdělanost, Praha: Paseka 2020. 752 s.

SVOBODOVÁ, Veronika. Zlatá doba české školy. Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři. Praha: UK, PedF 2018. ISBN 9788076030008.

VYMĚTALOVÁ, K. Peregrinatio magistrorum aneb Učitelé “na cestách”. Marginalia historica 9, 2018, 1, s. 197-211.