Učitel a provoz školy

V rámci projektu Program komplexní inovace pregraduální přípravy učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze financovaného z Fondu vzdělávací politiky pro rok 2016 byl vybrán projekt „Kurz pro začínajícího učitele se zaměřením na organizační aspekty školní praxe”. V dalším odkazu najdete manuály začínajícího učitele rozdělený podle jednotlivých témat.

Učitel a provoz školy, aneb nováček uprostřed školní reality – termíny setkání (vždy od 18,00)

  • Úvodní schůzka (18. 2. 2016) R 010B
  • Pracovně právní legislativa ve školství (25. 2. 2016) R 010B
  • Mimořádné situace a jejich řešení – ZdrSEM (10. 3. 2016) R 010B
  • Projekty a projektová výuka (17. 3. 2016) R 010B
  • Komunikace s rodiči, povinná školní dokumentace, každodenní chod školy (31. 3. 2016) R 010B
  • Elektronické nástroje pro školní dokumentaci (14. 4. 2016)
  • PANELOVÁ DISKUZE (odborný růst-DVPP, saferinternet, inkluze, maturitní zkouška apod.) (5. 5. 2016)

Změna témat vyhrazena!