Kvalifikační práce

Hana Borová, Možnosti spolupráce ZŠ Miloše Šolleho Kouřim a regionálních institucí při využití vzdělávacího potenciálu místního kulturního dědictví, diplomová práce (vedoucí K.Charvátová), obhájená 2011

Anežka Pavlová, Le Patrimoine en relation avec l´Ecole: Situation en Catalogne du Nord, diplomová práce (vedoucí J.Hnilica), obhájená 2011.

Anna Országová, Péče o nehmotné kulturní dědictví na příkladu jízdy králů, diplomová práce (vedoucí H.Havlůjová), obhájená 2013

Karel Kocek, Šlechtické sídlo ve víru moderní doby – Proměny zámeckého parku v Krásném Dvoře, bakalářská práce (vedoucí H.Havlůjová), obhájená 2015

Veronika Raubicová, Historie středověkého odívání ve výuce dějepisu na středních odborných školách, diplomová práce(vedoucí H.Havlůjová),, obhájená 2015

Veronika Kuběnová, Gotická móda v českých zemích ve 14. století. Vývoj oděvních prvků v českých zemích v letech 1330 -1410, diplomová práce (vedoucí K.Sládková), obhájená 2015.

Klára Paseková, Pièce de théâtre comme outil d´enseignement de l´histoire dans la région Pays de la Loire [Užití divadelní hry jakožto didaktického nástroje ve výuce dějepisu ve francouzském regionu Pays de la Loire], diplomová práce, (vedoucí H.Havlůjová), obhájená 2015

Jan Kočí, Zaniklé sakrální stavby královského města Znojma a blízkého okolí, diplomová práce (vedoucí D. Foltýn), obhájená 2015

Kateřina Tylová, Kulturně historické dědictví kláštera cisterciáků v Oseku, bakalářská práce  (vedoucí D. Foltýn), obhájená 2015.

Sandra Kyliášová, Muzejní edukační program “Lidice a Royal Air Force” , bakalářská práce (vedoucí H.Havlůjová), obhájená 2016

Pavla Sýkorová, Muzejní edukační programy pro Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského, diplomová práce(vedoucí H.Havlůjová), obhájeno 2016

Marouš Vítek, Projektové vyučování – Za památkami a osobnostmi Uhříněvsi, diplomová práce (vedoucí H.Havlůjová), obhájená 2016

Jiří Moravec, Hnutí Brontosaurus jako fenomén volnočasové aktivity československé mládeže v letech 1974–1989, rigorózní práce, obhájená 2016

Matouš Vítek, Projektové vyučování – Za památkami a osobnostmi Uhříněvsi, diplomová práce (vedoucí T. Mikeska), obhájená 2017

Veronika Dynterová, Životní styl šlechty na zámku Sychrov v 19. a 20. století jako námět pro edukační program, diplomová práce (vedoucí H.Havlůjová), obhájená 2017

Lenka Typtová, Lidová architektura středního Povltaví v muzejním kontextu, bakalářská práce (vedoucí H.Havlůjová), obhájená 2017