Pokyny pro autory

Způsob odevzdávání rukopisů

Příspěvky posílejte na e-mailovou adresu výkonné redakce ve formátu *.doc nebo *.rtf. Při psaní textu se, prosím, řiďte pravidly a citačními vzory rozepsanými v Pokynech pro autory. Případné obrazové či jiné přílohy posílejte ve zvláštním souboru a vysoké kvalitě (nejméně 300 dpi). Obrázky lze umístit přímo do textu či bezprostředně za něj, otištěny však budou pouze černobíle a jejich počet bude omezen.
Za autorská práva obrázků odpovídá autor příspěvku.

Formátování textu

Kurzívu používejte pouze u titulů použité literatury a při doslovných citacích z pramenů či literatury, tučnému písmu či podtrhávání se snažte vyhnout zcela (pokud to nemá nezbytný vliv na obsah sdělení). Pokud studie obsahuje více názvů a podnázvů, použijte funkci nadpis 1, nadpis 2 atd., aby bylo vydavatelství zřejmé, který nadpis je nadřazen. Do textu vůbec nevkládejte textové pole a tlačítko enter používejte pouze na konci odstavce, stránky nečíslujte. Všechny texty odevzdávejte ve fontu Times New Roman, velikost písma 13 a řádkování 1,5.

Rozsah příspěvků

Studie by měly mít rozsah přibližně 20 až 40 normostran (1800 znaků na stránku), kromě poznámkového aparátu musí obsahovat abstrakt (v rozsahu 4 až 5 vět) a klíčová slova v češtině i angličtině a anglický překlad názvu. Redakce upřednostňuje odevzdání anglických překladů autorem, je ale schopna překlad zajistit sama. Recenze by neměly být delší než 6 normostran, rozsah anotací by se měl pohybovat v rozmezí 2 až 3 stran. Rozsah zpráv do rubrik Muzea a výstavy, Didaktika, Kronika či Historie stále živá se zpravidla pohybuje v rozmezí 3 až 5 normostran, případně po dohodě se členy redakce.

Přílohy