Bakalářské studium

Dějepis se zaměřením na vzdělávání

Studijní obor Dějepis se zaměřením na vzdělávání je tříletým bakalářským studiem poskytujícím odborné vzdělání v historii. Spolu s navazujícím magisterským programem Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ dějepis představuje bakalářskou část přípravy učitelů dějepisu pro základní a střední školy. Jako samostatný obor je určen lektorům muzeí a galerií a dále pak široké škále pracovníků veřejné správy a památkové péče, kteří potřebují pro svůj výkon odborné historické znalosti.

Pracujeme s historickou teorií i praxí. V oblasti teoretické nabízíme studentům formou přednášek a seminářů přehled celého historického vývoje českých a obecných dějin v kontinuitním pásmu od pravěku po 20. století. Přehled vývoje lidstva doplňujeme o kurzy dějin umění, jejichž součástí jsou i ikonografická a terminologická cvičení. V praktické části výuky seznamujeme studenty se základy historické práce, včetně historie regionální. Studium základů latiny umožní orientaci v elementárních historických pramenech i sekundárních textech. Důležitou část praktické složky studia představují historické exkurze.

Podmínkou pro přijetí studenta je úspěšné složení písemné zkoušky z dějepisu v rozsahu středoškolského učiva. Vycházíme z učebnic dějepisu pro střední školy majících doložku MŠMT udělenou na základě RVP.

Bakalářské studium Dějepis se zaměřením na vzdělávání se otevírá pouze v kombinaci s druhým předmětem.

Obecné informace k přijímacímu řízení naleznete zde. Informace o možnostech studijních kombinací s dějepisem naleznete zde.

Příklad přijímacího testu

Aktuální přepočty bodů:
80-78=40,77-76=39,75-74=38,73-72=37,71-70=36,69-68=35,67-66=34,65-64=33, 63-62=32, 61-60=31,59-58=30,57-56=29,55-54=28,53-52=27,51-50=26,49-48=25,47-46=24,45-43=23,42-41=22, 40-39=21, 38=20, 37=19, 36=18, 35=17, 34=16, 33=15, 32=14, 31=13, 30=12,29=11, 28=10, 27=9, 26=8, 25=7, 25=6, 24=5, 23=4, 22=3, 21=2, 20=1