E-nástěnka

Státní oblastní archiv v Praze hledá pracovníka badatelny

Státní oblastní archiv v Praze hledá pracovníka badatelny. Jedná se o pracovní poměr v režimu zákoníku práce. Předpokládaná náplň práce: a) samostatně i ve spolupráci s ostatními zaměstnanci zajišťovat provoz badatelny, tj. provádět registraci badatelů,

Student Forum Maastricht 2019

Zahraniční oddělení informuje studenty o možnosti zúčastnit se letošního ročníku SFM (Student Forum Maastricht 2019), který se bude konat ve dnech 24.-28.dubna 2018 v Bruselu. SFM představuje neformální vzdělávací akci studentů, kdy je studentům nabízena

Žádosti o odhlášení ze SZZ

Žádost o odhlášení pokládejte na formuláři pro všeobecnou žádost (k dostání na stránkách PedF UK v sekci Studijního oddělení: https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-241.html). Je nutné, aby žádost obsahovala ID studenta.