E-nástěnka

Žádosti o odhlášení ze SZZ

Žádost o odhlášení pokládejte na formuláři pro všeobecnou žádost (k dostání na stránkách PedF UK v sekci Studijního oddělení: https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-241.html). Je nutné, aby žádost obsahovala ID studenta.

Nabídka práce – Archiv bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek hledá zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou na pracovní pozici v badatelně Na Struze 3, Praha 1. úvazek: 1,0; platová třída 10; nástup: možno okamžitě požadujeme: bezúhonnost, zdravotní způsobilost, pro žadatele narozené před 1.

Studentská vědecká soutěž-fakultní kolo

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Katedra dějin a didaktiky dějepisu Vás zve k účasti na fakultním kole celostátní studentské vědecké konference – Historie 2019. Toto kolo se bude konat 29. ledna 2019 v Malém sále PedF od 16

Změny ve výuce Didaktiky III (H. Havlůjová)

Didaktika dějepisu III. se 13. 12. 2018 nekoná z důvodu účasti vyučující na oborově didaktické konferenci v Brně. Dne 20. 12. 2018 proběhne seminář v Židovském muzeum v Praze (sraz ve 12:35 před svtupem do