E-nástěnka

Uvolnilo se místo na exkurzi do Itálie!

Vážené studentky, vážení studenti, na exkurzi do Itálie (viz  http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/event/italie/  ) se uvolnilo jedno místo. Kontaktujte prosím neprodleně organizátory, K. Charvátovou nebo V. Vlnase.

Volná místa na exkurzi do Jižních Čech

Milé studentky, milí studenti, na exkurzi do jižních Čech (http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/event/jizni-cechy-2019/ ) jsou nyní volná místa. Prosím, kontaktujte Mgr. Kateřinu Sládkovou (katerina.sladkova@pedf.cuni.cz) .

Kutná Hora – Letní škola klasických studií

Na stránkách KDDD (http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/event/letni-skola-klasickych-studii-2/) a na stránkách Kabinetu pro klasická studia (http://www.ics.cas.cz/pro-verejnost/letni-skola-kks) jsou zveřejněny podrobnosti o Letní škole klasických studií.

Státní oblastní archiv v Praze hledá pracovníka badatelny

Státní oblastní archiv v Praze hledá pracovníka badatelny. Jedná se o pracovní poměr v režimu zákoníku práce. Předpokládaná náplň práce: a) samostatně i ve spolupráci s ostatními zaměstnanci zajišťovat provoz badatelny, tj. provádět registraci badatelů,