Letní škola klasických studií

Kabinet pro klasická studia – Filosofický ústav AV ČR spolu s asociací ALFA a se Seminářem dějin umění FF MU Vás srdečně zvou na Letní školu klasických studií XXXII ve dnech 30. června – 3. července 2024 do Brna a Kroměříže.

Téma: „Dokazovat, vyvracet, probouzet city“ (Aristotelés, Poetika 1456a). Reflexe emocí v antické kultuře a její recepci

Anotace: LŠKS se bude věnovat způsobům, jak antická literatura ve svých rozmanitých žánrech reflektovala emoční stránku lidského vnímání a jaké výrazové prostředky používala k zachycení a vyvolání emocí. Budeme také sledovat recepci antické tradice ve vztahu k emocím v dalších staletích a uměleckých odvětvích.

Podrobnosti zde: https://www.ics.cas.cz/pro-verejnost/letni-skola-kks