Celoživotní vzdělávání

 

od 2017

 • Dějepis hrou. PaedDr. František Parkan, Mgr. Tomáš Mikeska. Akreditace č. MSMT- 39837/2020-2-1043 do 27.01.2024. Info – Dějepis hrou
 • Jak učit české dějiny. PaedDr. František Parkan, Mgr. Tomáš Mikeska. Akreditace č. MSMT- 39837/2020-2-1043 do 27.01.2024. Info – Jak učit české dejiny

2015

 • Filosofický ústav (Kabinet pro klasická studia a Centrum medievistických studií), Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov (Agentura pro rozvoj Broumovska) a Asociace učitelů klasických jazyků (ALFA) pořádali XXIII. Letní školu klasických studií na téma Učenost a Múzy za zdmi kláštera (na příkladu benediktinů a jezuitů). Škola se konala ve dnech 27. června – 1. července 2015 a byla ukončena exkurzí do okolí Broumova. LŠKS má certifikát MŠMT. KDDD na Letní škole klasických studií participovala třemi přednáškami. Archiv programů Letních škol klasických studií naleznete zde.

2013

 • Kabinet pro klasická studia (součást FLÚ) AV ČR, v.v.i. a Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzity Hradec Králové společně s Asociací učitelů klasických jazyků (ALFA) pořádali XXI. Letní školu klasických studií v Hradci králové. Téma bylo dokumentární: Paměť dokumentů: Události všední i nevšední. Škola se konala ve dnech 29.6. – 3. července 2013 a byla ukončena exkurzí do archeoparku ve Všestarech. LŠKS má certifikát MŠMT. KDDD na Letní škole klasických studií participovala jednou přednáškou. Archiv programů Letních škol klasických studií naleznete zde.

2012

 • Kabinet pro klasická studia (součást FLÚ) AV ČR, v.v.i. a Katedra divadelní vědy FF UK společně s Asociací učitelů klasických jazyků (ALFA) pořádali XX. Letní školu klasických studií v Praze. Téma bylo divadelní: Co to má společného s Dionýsem? Škola se konala ve dnech 30.6. – 5. července 2012 a byla ukončena exkurzí na zámek Kuks. LŠKS má certifikát MŠMT. KDDD na Letní škole klasických studií participovala třemi přednáškami. Archiv programů Letních škol klasických studií naleznete zde.

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ve spolupráci s Filozofickou fakultou a Národním ústavem odborného vzdělávání Praha pořádala XXV. Letní školu historie. KDDD na Letní škole historie participovala jednou přednáškou. Program naleznete zde.

2012

 • Témata nejnovějších dějin a současnosti ve vybraných oblastech světa
 • Historie Českých zemí a současné střední Evropy

2011

 • Kabinet pro klasická studia (součást FLÚ) AV ČR, v.v.i. a Ústav pro klasickou archeologii FF UK společně s Asociací učitelů klasických jazyků (ALFA) pořádali XIX. Letní školu klasických studií v Praze. Tématem byl o Ars vivendi et ars moriendi. Škola se konala ve dnech 1. – 4. července 2011 a byla ukončena exkurzí do Ústavu pro klasickou archeologii.  LŠKS má certifikát MŠMT. KDDD na Letní škole klasických studií participovala jednou přednáškou. Archiv programů Letních škol klasických studií naleznete zde.

 

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ve spolupráci s Filozofickou fakultou a Národním ústavem odborného vzdělávání Praha pořádala XXIII. Letní školu historie. KDDD na Letní škole historie participovala jednou přednáškou. Program naleznete zde.

2010

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ve spolupráci s Filozofickou fakultou a Národním ústavem odborného vzdělávání Praha pořádala XXIII. Letní školu historie. KDDD na Letní škole historie participovala pěti přednáškami.
 • Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Katedra klasické filologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci společně s Asociací učitelů klasických jazyků (ALFA) pořádali XVIII. Letní školu klasických studií v Opavě. Tématem byly Osudy antických textů a předmětů. LŠKS má certifikát MŠMT. KDDD na Letní škole klasických studií participovala jednou přednáškou. Archiv programů Letních škol klasických studií naleznete zde.

2010

Témata nejnovějších dějin a současnosti ve vybraných oblastech světa

2009

 • Kabinet pro klasická studia Akademie věd České republiky a Ústav řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy společně s Asociací učitelů klasických jazyků (ALFA) pořádali XVII. Letní školu klasických studií v Praze. Tématem byla Antická naučná literatura a její recepce. Škola se konala ve dnech 1. – 4. července 2009 a byla ukončena exkurzí k Letohrádku Hvězda na Bílé hoře. LŠKS má certifikát MŠMT. KDDD na Letní škole klasických studií participovala dvěma přednáškami. Archiv programů Letních škol klasických studií naleznete zde.

2008

 • Kabinet pro klasická studia AV ČR a Trnavská univerzita pořádali společně s Asociací učitelů klasickch jazyků (ALFA)  XVI. Letní školu klasických studií v Trnavě. Tématem byla Latina v církevním a světském školství. Škola se konala od 29. června do 3. července 2008 a byla zakončena exkurzí do Bratislavy.  LŠKS má certifikát MŠMT. KDDD na Letní škole klasických studií participovala dvěma přednáškami. Archiv programů Letních škol klasických studií naleznete zde.

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ve spolupráci s Filozofickou fakultou a Národním ústavem odborného vzdělávání Praha pořádala XXI. Letní školu historie ve dnech 28. 6. – 2. 7. 2008. LŠH se koná v Praze 1, Nám, J. Palacha 2.Podrobnosti (pozvánka, program, přihláška k účasti a k ubytování) jsou v Katalogu programů dalšího vzdělávání učitelů a jiných aktivit celoživotního vzdělávání na stránkách Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství. Letní škola má certifikát MŠMT. KDDD na Letní škole historie participovala třemi přednáškami.
 • Centrum celoživotního vzdělávání v Kulturním centru Vltavská pořádá každoročně kurz České dějiny, jichž se v tomto roce účastnili tři přednášející z KDDD.

2007

 • Aktuální problémy výuky dějepisu

2006-2007

2002-2003