Konference a sympozia

Jednou z hlavních aktivit Centra pro nové dějiny školství je pořádání mezioborových a mezinárodních setkání.

Tato setkání jednak slouží k již uvedenému navazování vědeckých kontaktů, jednak– díky vytvoření speciálních bloků, zaměřeným k praktickým edukačním otázkám – poskytují podněty také pro konkrétní pedagogickou praxi.

Příspěvky, přednesené na konferencích, jsou následně publikovány v časopise KDDD Marginalia Historica.

2013: 1. mezinárodní a mezioborové symposium s názvem Štorchův memoriál.

Ve dnech 11. – 12. dubna 2013 pořádala Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UKarlovy v Praze ve spolupráci s Katedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Památníkem národního písemnictví v Praze symposium u příležitosti 135. výročí narození učitele, archeologa a spisovatele Eduarda Štorcha (1878 – 1956). Cílem symposia bylo připomenout život a dílo významného českého pedagoga a diskutovat otázky z jeho odkazu, které jsou inspirativní i pro dnešní přemýšlení o výchově a historickém vzdělávání. Přizvaní odborníci se proto zabývali nejen kapitolami ze života Eduarda Štorcha či historickými souvislostmi jeho pedagogické a literární práce, ale také možnostmi využití kulturního dědictví ve výuce nebo proměnami dějepisného vyučování v 21. století. Proměnám učebnic, didaktických pomůcek či novým přístupům k výuce dějepisu byl věnován zvláštní diskusní panel. Program s anotacemi naleznete zde: Štorchův memoriál – program.

2014: 2. mezinárodní a mezioborové symposium  na téma Knihovny, knihovníci a čtenáři.

Ve dnech 17. do 18. dubna 2014 pořádala Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK v Praze ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, Centre francais de recherches en sciences sociales v Praze a Městskou knihovnou v Praze symposium na paměť 95 let od vydání zákona o veřejných knihovnácha k poctě Jana Thona.  Program s anotacemi naleznete zde: Knihovny – program s anotacemi.

2015: 3. mezinárodní a mezioborové sympozium na téma KANTORSKÝ ODKAZ – Škola a hudba (nejen) v době J. J. Ryby (1765-1815).

Ve dnech 9. a 10. dubna 2015 pořádaly Katedra dějin a didaktiky dějepisu a Katedra hudební výchovy PedF UK ve spolupráci s Literárním archivem Památníku národního písemnictví, Českým muzeem hudby a Městskou knihovnou v Praze mezioborové symposium k poctě J. J. Ryby.  Celý program naleznete ZDE.

2016: 4. mezinárodní a mezioborové symposium na téma Dějiny jako příběh a obraz.

Ve dnech 13.-14. dubna 2016 pořádalo Centrum pro nové dějiny školství a vzdělanosti při Katedře dějin a didaktiky dějepisu a Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UK, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského spolu s Památníkem národního 4. mezioborové symposium ku poctě Vladislava Vančury a 77. výročí od vydání Obrazů z dějin národa českého. Celý program naleznete zde: Sympozium-2016-program.

2017: 5. mezioborové a mezinárodní symposium na téma Učitelé na cestách v 18. až 20. století. Inovace. Inspirace. Edukace. 

Ve dnech 25.-27. dubna 2017 pořádalo Centrum pro nové dějiny školství a vzdělanosti při Katedře dějin a didaktiky dějepisu, Památník národního písemnictví, Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského,  Západočeské muzeum v Plzni, Katedra pedagogiky a psychologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci a Národní muzeum za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 5. mezioborové a mezinárodní symposium Ku poctě Josefa Wünsche, středoškolského profesora a objevitele pramenů Tigridu. Celý program naleznete zde.

Při této příležitosti se také konala výstava v prostorách Národopisného muzea Plzeňska. Plakát naleznete zde: Plakát a tiráž zde: Tiráž.

2018: 6. mezioborové a mezinárodní symposium na téma Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin 

Ve dnech 24.-25. dubna 2018 pořádalo ku poctě položení základního kamene k Národnímu divadlu 16. května 1868 a oslavě této události na jaře 1918 Centrum pro nové dějiny školství a vzdělanosti KDDD Pedf UK, Katedra hudební výchovy PedF UK, Katedra výchovné dramatiky DAMU a Památník národního písemnictví v Národním divadle a v Památníku národního písemnictví v Praze 6. mezioborové a mezinárodní symposium  ku poctě položení základního kamene k Národnímu divadlu 16. května 1868 a oslavě této události na jaře 1918. Program naleznete zde. Anotaci příspěvků naleznete zde: Anotace

2019: 7. mezioborové a mezinárodní symposium na téma Archeologie v národním obrození, národní obrození v archeologii.

Archeologie v národním obrození – národní obrození v archeologii – program

2020: 8. mezioborové a mezinárodní symposium na téma Staré příběhy české. K poctě Aloise Jiráska. Termín bude vzhledem k pandemii posunut z dubna na dobu pozdější.

2021: 13. ledna se v rámci porogramu PROGRES Q 17 konal webinář na téma Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu, kterého se za Centrum pro nové dějiny školství a vzdělanosti KDDD. Pozvánka a program  Pozvánka a anotace- Progres Q 17 – 2021 .

2023: 8. mezioborové a mezinárodní symposium na téma Staré příběhy české. K poctě Aloise Jiráska. Konference proběhla 22. června 2022 ve Velkém sálu Pedagogické fakulty UK Praha.
Příspěvky v prvé řadě reflektovaly postavení Aloise Jiráska v české společnosti a historické paměti, která do jeho životního díla promítala své současné ideály i specifické představy o historii.
Druhé velké téma představovala historická beletrie a její potenciál pro různé interpretace národní minulosti a vytváření emocionálního vztahu k ní. Konečně se sympozium zaměřilo i na způsoby, jak se s Jiráskovým dílem a historickou beletrií vůbec pracuje v současné škole.
MH s příspěvky z konference vyjde v nejbližší době.