Aktuální exkurze

Od roku 2020 probíhá zapisování na historické exkurze pomocí SISu. Všichni studenti musejí mít v SISu číslo účtu svého nebo rodičů, jinak nemohou dostat – v případě zahraniční exkurze – finanční příspěvek od fakulty (v případě, že jim bude přiznáno účelové stipendium, které však není nárokové).

Byla-li kapacita exkurze již naplněna, SIS vás zapíše na čekací listinu jako náhradníky, jak jste zvyklí. V tomto případě však neprovádějte platbu.

Vaši účast na exkurzi je nutné potvrdit uhrazením příslušné platby. KVŮLI PANDEMII JE DATUM PLATBY OPROTI MINULÝM LÉTŮM znovu posunuto, a to na 30.dubna 2021, u některých exkurzí na 31.5.2021. Pokud nebude platba převedena na účet do 30. 4. 2021, resp. 31.5.2021, bude místo uvolněno náhradníkům. V případě jakýchkoliv otázek se obracejte na organizátory exkurzí. Potvrzení o provedené platbě (nestačí jen příkaz k úhradě!) zašlete na email anna.huliciusova@pedf.cuni.cz.

ŽÁDNÁ ÚČAST NA EXKURZI NEMŮŽE BÝT NAHRAZENA SEMINÁRNÍ PRACÍ.

V roce 2021 by měly proběhnout exkurze, které byly vypsány na rok 2020 – viz https://pages.pedf.cuni.cz/kddd/studenti/historicke-exkurze/archiv/, datum konání exkurze se ale může změnit. Aktualizované údaje najdete na této stránce níže. Na exkurzi je nutno se zapsat v SISu, i když jste byli zapsáni vloni a z jakýchkoli důvodů jste exkurzi neabsolvovali!

V PŘÍPADĚ NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ – tedy kromě exkurze do Itálie (V. Vlnas a H. Havlůjová) a Severovýchodních Čech  (T. Mikeska a F. Parkan) budou finanční částky studentům vráceny souhrnně a na účty, z nichž byl poplatek zaplacen.

 

Datum: 9. 6. - 13. 6. 2021
Organizátor: T. Mikeska, F. Parkan

Místo: Severovýchodní Čechy
Ubytování: kemp, penzion

Doprava: autobus
Cena: 4 300 Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, V.S.: 335 138 036
Platba do: 30.04.2021