Aktuální exkurze

Od roku 2020 probíhá zapisování na historické exkurze pomocí SISu. Všichni studenti musejí mít v SISu číslo účtu svého nebo rodičů, jinak nemohou dostat – v případě zahraniční exkurze – finanční příspěvek od fakulty (v případě, že jim bude přiznáno účelové stipendium, které však není nárokové).

Byla-li kapacita exkurze již naplněna, SIS vás zapíše na čekací listinu jako náhradníky, jak jste zvyklí. V tomto případě však neprovádějte platbu.

Vaši účast na exkurzi je nutné potvrdit uhrazením příslušné platby.  Pokud nebude platba převedena na účet do daného termínu, bude místo uvolněno náhradníkům. V případě jakýchkoliv otázek se obracejte na organizátory exkurzí. Potvrzení o provedené platbě (nestačí jen příkaz k úhradě!) zašlete na email katerina.entnerova@pedf.cuni.cz.

Pokud se z již zaplacené exkurze budete chtít odhlásit, budou vám z vrácené částky strženy již zaplacené věci (ubyt., autobus, …). Můžete za sebe ale najít náhradníka a pak získat celou částku zpět.

ŽÁDNÁ ÚČAST NA EXKURZI NEMŮŽE BÝT NAHRAZENA SEMINÁRNÍ PRACÍ.

 

Není nic vypsáno.