Archiv CSVK

CSVK 2020

V roce 2020 se Celostátní studentská vědecká konference koná 23. – 24. dubna 2020 v Praze. Pořádá ji Katedra pomocných věd historických a archivního studia a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

CSVK_Statuta 2019

Fakultní kolo se koná na Pedagogické fakultě UK 28. ledna 2020 v 16. hodin v doktorandské místnosti v 1. patře.

Vzhledem k okolnostem je termín konání CSVK posunut na na 22. – 23. října 2020. Pevně věříme, že tento termín je finální, jakkoliv bohužel s ohledem na aktuální dění musí zůstat pouze a jen předběžný.

Soutěž se konala online. Katedra dějina a didaktiky dějepisu se úspěšně účastnila jednou prací.


CSVK 2019

V roce 2019 se Celostátní studentská vědecká konference koná ve dnech 17. – 18. dubna v Brně.

CSVK Pozvánka 2019

CSVK_Statuta 2019

Fakultní kolo se na Pedagogické fakultě UK konalo 29. ledna 2019. Vybrány byly dvě práce – Jiřího Klůce (D-ZSV) a Elišky Horákové (D-Bi).

Na této Celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2019, která se 17.-18. dubna 2019 konala v Brně, získala studentka KDDD (a katedry biologie) Eliška Horáková s prací Epidemie skvrnitého tyfu na konci druhé světové války v Terezíně druhé až třetí místo.

Eliška Horáková navázala na vynikající výkony našich studentek a studentů v předchozích ročnících – v roce 2017 se zástupci KDDD umístili na prvním a třetím místě, v roce 2018 rovněž na třetím.


CSVK 2017/2018

Vysokoškolští studenti historie a příbuzných oborů se každoročně setkávají soutěží se svými příspěvky na Celostátní studentské vědecké konferenci „Historie“.

Celostátní studentská vědecká konference Historie 2018 se bude konat 11.-12. dubna 2018 na Pedagogické fakultě UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, v místnosti R 016 (středa 11. dubna) a R 112 (čtvrtek 12. dubna). Výsledek studentské vědecké konference bude vyhlášen ve čtvrtek 12. dubna 2018.

Zároveň  vyhlásí v závěru konference Členové odborné hodnotitelské komise výboru Sdružení historiků České republiky (Historického klubu 1872) nejlepší práci, jež získá Cenu Josefa Šusty.