Navazující magisterské studium edukace

Studijní plán Edukace a interpretace v oblasti kulturně historického dědictví – Karolínka

Studium se skládá z předmětů povinných, povinně volitelných a volitelných. Povinné předměty jsou pevně dány, u povinně volitelných si studenti vybírají z nabídky tak, aby získali potřebný počet kreditů.  Jako volitelné  si mohou studenti  zapsat jakékoliv předměty v rámci Univerzity Kalovy. Požadovaný počet kreditů za volitelné předměty je 6 za každý studijní ročník.

Exkurze: pro studenty edukace je vypisována jedna exkurze ročně, kde se přednostně zapisují. Zapisování na exkurzi probíhá stejně jako pro studenty oboru dějepis. Info o exkurzích naleznete zde.

Praxe: oborová práce v rozsahu 6 týdnů v institucích, které pečují o kulturní dědictví (zejm. muzea, galerie, památkové objekty). Praxi si studenti zajistí sami nebo mohou využít kulturní instituce, se kterými Pedagogická fakulta spolupracuje: Národní památkový ústav (Hrad a zámek Bečov, Zámek Červená Lhota), Národní galerie, Umělecko průmyslové muzeum.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř částí:

Z   obhajoby diplomové práce  (SZZ 1) a ze tří ústních zkoušek (SSZ 2, SSZ 3, SSZ 4).

Diplomová práce

vychází z okruhů témat, jimiž se studenti zabývají během studia.

Její formální stránku určují pravidla Pedagogické fakulty.

Zadání si prosím předem zkonzultujte s příslušným vyučujícím. Teprve následně bude téma vypsáno v SIS. Název práce uvádějte na titulním listě prosím rovněž v angličtině. Vždy uvádějte také klíčová slova – v češtině i angličtině.
Práce, které budou obsahovat gramatické chyby, budou bez ohledu na kvalitu obsahové stránky vráceny autorovi, aniž byly posuzovány, tudíž nebudou postoupeny k obhajobě.

Práci odevzdávejte jak do SISu (datum konečného nahrání viz. harmonogram akademického roku), tak ve dvou tištěných exemplářích k nahlédnutí pro vedoucího a oponenta (stačí v kroužkové vazbě, tištěno oboustranně) přímo na katedře dějepisu, do podatelny nebo je můžete zaslat poštou nejpozději do 10 dnů po ukončení zápisů na objahoby (v létě do konce července). Tištěné výtisky se vám po obhajobách vrátí.

Předmět Příprava a odevzdání diplomové práce má vyplněný atribut, který tento předmět umožňuje plnit i v následujících letech. Pokud si tedy předmět zapíšete a ve stejném semestru nesplníte, automaticky se vám zapíše v každém dalším semestru. Na nic to nemá vliv a všechno je v naprostém pořádku.  V případě řádného konzultování a odevzdání práce, vám zapíše vedoucí práce za tento předmět atest.