Navazující magisterské studium edukace

Studijní plán Edukace a interpretace v oblasti kulturně historického dědictví – Karolínka 2020/2021

Studium se skládá z předmětů povinných, povinně volitelných a volitelných. Povinné předměty jsou pevně dány, u povinně volitelných si studenti vybírají z nabídky tak, aby získali potřebný počet kreditů.  Jako volitelné  si mohou studenti  zapsat jakékoliv předměty v rámci Univerzity Kalovy. Požadovaný počet kreditů za volitelné předměty je 6 za každý studijní ročník.

Exkurze: pro studenty edukace je vypisována jedna exkurze ročně, kde se přednostně zapisují. Zapisování na exkurzi probíhá stejně jako pro studenty oboru dějepis. Info o exkurzích naleznete zde.

Praxe: oborová práce v rozsahu 6 týdnů v institucích, které pečují o kulturní dědictví (zejm. muzea, galerie, památkové objekty). Praxi si studenti zajistí sami nebo mohou využít kulturní instituce, se kterými Pedagogická fakulta spolupracuje: Národní památkový ústav (Hrad a zámek Bečov, Zámek Červená Lhota), Národní galerie, Umělecko průmyslové muzeum.

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška se skládá ze čtyř částí:

Z   obhajoby diplomové práce  (SZZ 1) a ze tří ústních zkoušek (SSZ 2, SSZ 3, SSZ 4).

Diplomová práce

vychází z okruhů témat, jimiž se studenti zabývají během studia.

Její formální stránku určují pravidla Pedagogické fakulty.