Kvalifikační práce

Babková, Veronika. Reflexe Jana Husa v učebnicích od 19. století po současnost. Diplomová práce. Vedoucí František Parkan. Nedokončena.

Bandasová Monika. Pedagog Josef Soukup. Diplomová práce. Vedoucí Jiří Pokorný. Obhájena 2013.

Benešová, Kristýna. Průmysl a školství na Kladně. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2016.

Beranová, Markéta. České povědomí o světě Islámu, průzkum mezi studenty středních škol. Vedoucí Alena Míšková. Obhájena 2011.

Bernatová, Lenka. Projektové vyučování: Největší Čech podle žáků 9. třídy ZŠ. Diplomová práce. Vedoucí Tomáš MIkeska. Obhájena 2014.

Bezdíčková, Kateřina. Školní život na Podkarpatské Rusi v letech 1918 – 1945. Diplomová práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2018.

Bičová, Lenka. Učebnice dějepisu padesátých a šedesátých let dvacátého století. Diplomová práce. Vedoucí Tomáš Mikeska. Obhájena 2013.

Bílková, JItka. Rozkvět jičínského školství v druhé polovině 19.stol. Disertační práce. Školitel Ivana Čornejová. Řešená.

Bimková, Jana. Pedagogické časopisy pro výuku dějepisu jako praktická metodická pomoc československému učiteli dějepisu v období 1948-1970. Diplomová práce. Tomáš Mikeska. Obhájena 2011.

Boháčová, Michaela. Pojetí antiky v prvorepublikových učebnicích dějepisu. Diplomová práce. Vedoucí Jana Kepartová, Obhájena 2016.

Borová, Hana. Možnosti spolupráce ZŠ Miloše Šolleho Kouřim a regionálních institucí při využití vzdělávacího potenciálu místního kulturního dědictví. Diplomová práce. Vedoucí Kateřina Charvátová. Obhájena 2011.

Brodňanská, Adéla. Obraz první republiky v učebnicích dějepisu 2. poloviny 20. století. Diplomová práce. Vedoucí práce Hana Havlůjová. Obhájena 2018.

Bronec, Jakub. Cultural and educational activities of the Jewish minority in Czechoslovakia and Francophone regions of Luxembourg, and Alsace-Lorraine in (1960-1989): Comparative study. Disertační práce. Školitel Petr Koura a Denis Scuto, Université du Luxembourg.

Císařová, Pavlína. České menšinové školství na Chomutovsku. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2014.

Císařová, Pavlína. Pád české učitelské elity 1945 – 1955. Diplomová práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2016.

Daňková, Klára. Školství na Hlučínsku v meziválečném období. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2014.

Dimová, Jana. Projektová výuka a regionální dějiny. Ukázka začlenění regionálních dějin do výuky dějepisu na základní škole na konkrétním příkladu základní školy Libušín. Diplomová práce. Vedoucí Hana Havlůjová. Obhájena 2010.

Dubská, Hana, Bc. Antika v učebnicích dějepisu pro základní školy 1948-1989. Diplomová práce. Vedoucí Jana Kepartová. Obhájena 2015. Rigorózní práce. Uznána 2016.

Geyerová, Simona. Přechodové rituály jako téma v učebnicích dějepisu. Diplomová práce. Vedoucí Hana Havlůjová. Obhájena 2015.

Hanták, Daniel . Jiří Viktor Daneš (1880-1928).  Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2013.

Hégrová, Dita. Obraz Napoleona Bonaparte a jeho doby v českých učebnicích dějepisu. Bakalářská práce. Obhájená 2014.

Homolová, Ingrida. Dějiny církevního gymnázia v Trenčíně 1649-1945. Diplomová práce. Vedoucí Dušan Foltýn. Řešena.

Juřičková, Romana. Učitel na cestách v první třetině 20. století. Diplomová práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2016.

Kozoňová, Zuzana. Evropské národy v komiksové sérii o Asterixovi (s využitím při výuce dějepisu). Diplomová práce. Vedoucí Jana Kepartová. Obhájena 2016.

Král, David. Obecná škola Kostomlaty nad Labem v 19. století a v 1.čtvrtině 20. století. Bakalářská práce. Vedoucí Tomáš Mikeska. Obhájena 2017.

Kulhánková, Anna. Uplatnění francouzké metody analýzy textu ve výuce dějepisu v ČR. Diplomová práce. Vedoucí práce Hana Havlůjová.

Kulhavá, Zdeňka. Problematika výuky moderních dějin na středních školách. Diplomová práce. Vedoucí František Parkan. Obhájena 2012.

Kulhavá, Zdeňka. Problematika výuky moderních dějin na základních a středních školách v České republice. Vedoucí František Parkan. Rigorózní práce. Obhájena 2017.

Kyliášová, Sandra, Bc. Muzejní edukační program “Lidice a Royal Air Force”. Bakalářská práce. Vedoucí Hana Havlůjová. Obhájena 2016.

Lísková, Kateřina. Historická sídla Čáslav, Ronov nad Doubravou, Žehušice: Využití kulturního dědictví ve výuce regionálních dějin.

Machačová, Michaela. Česká škola v roce 1945. Diplomová práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2017.

Martinovský, Jan. Normalizace ve škole Vzpomínky studentů středních škol v letech 1978-85 jako klíč k pochopení doby pro dnešní studenty. Bakalářská práce. Vedoucí Tomáš Mikeska. Obhájena 2016.

Martinovský, Jan. Možnosti vyučování o období normalizace s využitím české beletrie. Diplomová práce. Vedoucí práce Hana Havlůjová. Obhájena 2017.

Mašek, Ondřej, Bc. Československé školství a “normalizace”. Diplomová práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2017.

Mazáková, Kateřina. Televizní seriál České století v odborném diskursu a ve výuce dějepisu. Diplomová práce. Vedoucí Hana Havlůjová. Obhájena 2016.

Mikačová, Lucie. Být učitelem na valašské venkovské škole v první polovině 20. století. Diplomová práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2016.

Mošnička, Martin. Obecné školství v Ďáblicích v 19. a 20. století. Bakalářská práce. Vedoucí Tomáš Mikeska.

Nováková, Martina. Srovnání vybraných středoškolských českých a německých učebnic dějepisu. Diplomová práce. Vedoucí František Parkan. Obhájena 2013.

Otavová, Dita. Dobříšské školství 1945-1965. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2013.

Otavová, Dita. Regionálně historický projekt pro základní školu: Dobříš v proměnách 20. století. Diplomová práce. Vedoucí Hana Havlůjová. Obhájena 2018.

Paseková, Klára. Užití divadelní hry jakožto didaktického nástroje ve výuce dějepisu ve francouzském regionu Pays de la Loire. Diplomová práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2016.

Pospíšilová, Věra. Využití metody RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) ve výuce moderních dějin na základní škole. Diplomová práce. Vedoucí Hana Havlůjová. Obhájena 2015.

Oulická, Iva. Výuka francouzského jazyka a jeho lektoři v Československu. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2016.

Popelářová, Kateřina. Německé školství v Československu 1918-1938. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 1912.

Pužíková, Kateřina. Otakar Vočadlo (1895-1974). Život a dílo. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2012.

Rabová, Jaroslava. Využití audiovizuální techniky, muzejní pedagogiky a literatury ve výuce vlastivědy. Diplomová práce. Vedoucí František Parkan. Obhájena 2015.

Raszková, Petra. Antický svět v českých a slovenských učebnicích. Bakalářská práce. Vedoucí Jana Kepartová. Obhájena 2017.

Raubicová, Veronika. Historie středověkého odívání ve výuce dějepisu na základních školách a nižším stupni víceletých gymnázií. Diplomová práce. Vedoucí Hana Havlůjová. Obhájena 2015.

Marie Ročovská, Pastorační a vzdělávací činnost českobudějovické Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti od založení po současnost. Bakalářská práce. Vedoucí Dušan Foltýn. Obhájena 2020.

Říha, Daniel. Otázky základního školství v odrazu školních kronik ZŠ U Santošky 1 (1867-1939). Diplomová práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2013.

Seminanová, Jana. Augustus, první císař římský. Srovnání historického filmu se skutečností a jeho didaktické využití. Diplomová práce. Vedoucí Robert Skopek. Obhájena 2014.

Schovánková, Kristýna. Činnost sester řádu svaté Voršily v českých zemích v letech 1918-1945. Diplomová práce. Vedoucí Dušan Foltýn. Oobhájena 2019.

Skuhrovská, Eliška. Učitelský rod Raisů. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2014.

Skuhrovská, Eliška. Učitelé obecných a měšťanských škol v druhé polovině “dlouhého” 19. století : Teoretická a praktická příprava pro výkon povolání. Diplomová práce. Vedoucí práce Jiří Hnilica. Obhájena 2017.

Strnadová, Martina. Výuka dějepisu na základních a středních školách v českých zemích do roku 1945 ve světle učebnic. Vedoucí Dušan Foltýn. Obhájena 2012.

Sučík, Josef . Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského ve Frýdlantu nad Ostravicí. Bakalářská práce. Vedoucí Dušan Foltýn. Oobhájena 2020.

Suchopárová, Lucie. Motivace v hodinách dějepisu a dopad alternativních metod normativního hodnocení na prospěch žáků. Diplomová práce. Vedoucí práce Tomáš Mikeska. Obhájena 2018.

Svobodová, Veronika. Pokusnictví v Československu na příkladě škol v Michli, Nuslích a Hostivaři. Diplomová práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2017.

Sýkorová, Pavla. Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky “nevinné”? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách v letech 1938-1952. Vedoucí Hana Havlůjová. Obhájena 2012.

Sýkorová, Pavla. Muzejní edukační programy pro Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského. Diplomová práce. Vedoucí Hana Havlůjová. Obhájena 2016.

Šedivá, Barbora. Jak se učí romské dějiny? Diplomová práce. Vedoucí Hana Havlůjová. Obhájena 2017.

Šourková, Dita. Školy a školství na Kolínsku v letech 1939 až 1945. Diplomová práce. Vedoucí Dušan Foltýn. Obhájena 2011.

Štorkánová, Šárka. Recepce antické mytologie v moderních učebnicích dějepisu. Bakalářská práce. Vedoucí Jana Kepartová. Obhájena 2017.

Šťastná, Nicolle. Výuka cizích jazyků v dívčích vzdělávacích ústavech v Praze mezi lety 1910 – 1930. Bakalářská práce. Vedoucí Jiří Hnilica. Obhájena 2018.

Vavroušková, Kateřina. První a druhá světová válka v Krucemburku a okolí: Začlenění regionálních dějin do výuky na 2. stupni základních škol. Diplomová práce. Vedoucí Hana Havlůjová. Řešena.

Vitouchová, Zdeňka. Využití didaktických pomůcek ve výuce dějepisu-vizuální pomůcky. Diplomová práce. Vedoucí František Parkan. Obhájena 2009.

Zetková, Klára. Projektové vyučování: významné osobnosti Kladenska. Diplomová práce. Vedoucí Tomáš Mikeska. Obhájena 2013.

Žabová, Martina. Srovnání vybraných středoškolských českých a německých učebnic dějepisu. Diplomová práce. Vedoucí František Parkan. Obhájena 2013.