Aktuální CSVK

V roce 2020 se Celostátní studentská vědecká konference koná 23. – 24. dubna 2020 v Praze. Pořádá ji Katedra pomocných věd historických a archivního studia a Ústav českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

CSVK_Statuta 2019

Fakultní kolo se koná na Pedagogické fakultě UK 28. ledna 2020 v 16. hodin v doktorandské místnosti v 1. patře.

Vzhledem k okolnostem je termín konání CSVK posunut na na 22. – 23. října 2020. Pevně věříme, že tento termín je finální, jakkoliv bohužel s ohledem na aktuální dění musí zůstat pouze a jen předběžný.