Odkazy

Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit

http://historickededictvi.com

Z hlavní stránky jsou přístupné dva e-learningy (levé menu):

  1. e-learning: Kulturně historické dědictví kolem nás

Do kurzu je možné se registrovat vpravo nahoře (uvádí se pouze jednoduché identifikační údaje). Studijní materiály – volně přístupné: http://elearning.historickededictvi.com/zobraz/materialy

  1. e-learning: Monasterium aneb nebojte se klášterů

Do aplikace není třeba se registrovat, obsahuje tematické kapitoly členěné podle míst v klášteře; dále pak sekci s didaktickými návrhy vyučovacích hodin pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ. Dostupné z: http://monasterium.kub.cz/

Publikační výstupy – např. sborník z mezinárodní konference Foltýn, D. – Havlůjová, H. (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit. Cultural Heritage and Sustainable Development of Local Communities (Praha 2012), nebo metodika Havlůjová, H. – Lešnerová, J. (ed.) Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi: Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol [online] (Praha 2012) – a další výsledky projektu jsou přístupné z hlavní stránky (horní menu, záložka Metodika: http://www.historickededictvi.com/?page_id=45

Pilotní školní projekty (příklady dobré praxe). Dostupné z: http://www.historickededictvi.com/?page_id=37

 

Památky nás baví

http://www.pamatkynasbavi.cz/

Výstupy projektu:

  • Pět metodických publikací HAVLŮJOVÁ, H. – INDROVÁ, M. a kol., Památky nás baví 1 – 5 (Praha 2015), dostupné z: http://www.pamatkynasbavi.cz/metodiky
  • EMA: e-mapa se záznamy pilotních edukačních programů na památkách, dostupné z: http://www.pamatkynasbavi.cz/E-mapa

 

Klášterní stezky

http://www.klasterni-stezky.cz/

 

Dějepis v 21. století

http://www.dejepis21.cz/dejepis-v-21-stoleti

Publikace HAVLŮJOVÁ, H. – NAJBERT, J. a kol., Paměť a projektové vyučování v dějepise (Praha 2014) [online] dostupná z: http://www.dejepis21.cz/metodika-projektove-vyuky

 

Panelová sídliště v ČR

http://www.panelaci.cz/

Doprovodné materiály pro školy k výstavám o panelových sídlištích a souvisejícím životním stylu jsou k dispozici mezi výstupy projektu: http://www.panelaci.cz/stranka/pro-skoly

 

Dny evropského dědictví / European Heritage Days

Dny evropského dědictví (European Heritage Days) jsou společnou iniciativou Rady Evropy a Evropské unie. Každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.

V České republice zaštiťuje jejich organizaci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Blíže viz http://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/.

Centrální stránky viz http://www.europeanheritagedays.com/