Vyučující

Témata bakalářských a diplomových prací se do SISu zadávají po dohodě s vedoucím práce. Studenti se specifickými potřebami se obracejí na PaedDr. Františka Parkana.

Profesoři

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

 

prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Docenti

doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.

doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc. 

Odborní asistenti

PhDr. Iva Beránková

Mgr. Dušan Foltýn

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Mgr. Tomáš Mikeska

PaedDr. František Parkan

  • Vedoucí Centra pro oborovou didaktiku při KDDD
  • Garant neoborové výuky dějepisu (České dějiny v kontextu světových)
  • Člen pracovní skupiny pro vzdělávací obor „dějepis“ při MŠMT a Národním ústavu pro vzdělávání
  • Garant CŽV – kvalifikační studium učitelů Dějepis pro ZŠ a SŠ – akreditované studium MŠMT
  • Kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami
  • frantisek.parkan@pedf.cuni.cz
  • CV a bibliografie (PDF)
Mgr. Kateřina Sládková

 

Externisté

PhDr. Jaroslav Najbert

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.

doc. Petr Sláma, Th.D.

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

 

Rozpis konzultačních hodin naleznete zde.