Vyučující

Témata bakalářských a diplomových prací se do SISu zadávají po dohodě s vedoucím práce. Studenti se specifickými potřebami se obracejí na PaedDr. Františka Parkana.

Profesoři

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.

 • mikulec@hiu.cas.cz
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Docenti

doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.

doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc.

doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc. 

Odborní asistenti

PhDr. Iva Beránková

Mgr. Dušan Foltýn

PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Mgr. Tomáš Mikeska

PaedDr. František Parkan

 • Vedoucí Centra pro oborovou didaktiku při KDDD
 • Garant neoborové výuky dějepisu (České dějiny v kontextu světových)
 • Garant CŽV – kvalifikační studium učitelů Dějepis pro ZŠ a SŠ – akreditované studium MŠMT
 • Kontaktní osoba pro studenty se specifickými potřebami
 • frantisek.parkan@pedf.cuni.cz
 • Frantisek Parkan – CV a bibliografie 2021 (PDF)
Mgr. Kateřina Sládková

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

 

Externisté

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.

doc. Petr Sláma, Th.D.

Mgr. Barbora Jiřincová, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D.

Vyučující v oboru edukace

PhDr. Martina Indrová

 • Památková péče I., II.
 • indrova.martina@npu.cz
PhDr. Jakub Jareš, PhD.

 • Edukace a média I., II.
 • Muzejní a galerijní studia I., II.
MgA. Jiří Rezek

 • Drama diversa I., II.
Mg.A Jan Rybář, PhD.

 • Hudební jazyk I., II.
Mgr. Lucie Štůlová Vobořilová

 • Praktika z projektového manegementu I., II.

Rozpis konzultačních hodin naleznete zde.