O katedře

  • Katedra dějin a didaktiky dějepisu zahájila svou činnost ve školním roce 1993/1994. Navázala tak na tradici výuky dějepisu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, jež byla přervána v roce 1982. Většina členů katedry patří mezi uznávané specialisty ve svých oborech, o čemž svědčí jak jejich vysoká akademická úroveň, tak jejich personální bibliografie.
  • nabízí vzdělání v oboru dějepis v rozsahu od pravěku přes antický starověk k obecným dějinám středověku a novověku. Důraz je kladen na české a československé dějiny, které jsou pojímány důsledně v evropském i světovém kontextu a také na dějiny regionální. Informace o jednotlivých studijních programech, jejich cílech, profilech absolventů a studijních kombinacích najdete v sekci Uchazeči.
  • kromě oborového dějepisu zajišťuje výuku českých a československých dějin v kontextu světových jako povinný předmět v prezenčním studiu Českého jazyka a literatury a Základy společenských věd, v kombinovaném studiu Speciální pedagogiky a jako volitelný předmět v prezenčním studiu Primární pedagogiky.
  • ve společném základu bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice pro obory se zaměřením na vzdělávání, pedagogiku a speciální pedagogiku nabízí kromě toho v bloku povinně volitelných předmětů kurz Antické kořeny evropské civilizaceŽidovsko-křesťaské kořeny evropské civilizace.
  • ve společném základu navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy nabízí pro obory učitelství a speciální pedagogiku v bloku povinně volitelných předmětů kurzy Vybrané kapitoly z dějin 20.století a Vybrané kapitoly z dějin umění.

Hlavním pedagogickým úkolem katedry

je připravovat budoucí učitele dějepisu pro 2. stupeň základních škol a pro všechny typy škol středních, na nichž se dějepis vyučuje. Uplatnění  absolventů je však mnohem širší a všestranné, naši absolventi působí v archivech, muzeích, nakladatelstvích, ústavech Akademie věd ČR, přednášejí na vysokých školách.

Rigorózní řízení

Absolventi oboru dějepis se mohou přihlásit k rigoróznímu řízení (titul PhDr.), k němuž má KDDD akreditaci. Veškeré informace najdete na stránkách Pedagogické fakulty v oddělení studijním: http://www.pedf.cuni.cz/PEDF-126.html. Podrobněji o požadavcích KDDD najdete zde

Doktorské studium

Absolventi magisterského studia se také mohou přihlásit k doktorskému studiu České a československé dějiny (titul Ph.D.), k němuž má KDDD akreditaci. Veškeré informace najdete na stránkách Pedagogické fakulty v oddělení vědy. Doktorské studium na KDDD vede prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Habilitační řízení

Katedra dějin a didaktiky dějepisu je akreditována také k habilitačnímu i profesorskému řízení. Veškeré informace najdete na stránkách Pedagogické fakulty v oddělení vědy.