Celostátní studentská vědecká konference “HISTORIE”

Vysokoškolští studenti historie a příbuzných oborů se každoročně setkávají soutěží se svými příspěvky na Celostátní studentské vědecké konferenci „Historie“.

Dosud se konaly tyto konference: 1995 v Ostravě, 1996 v Hradci Králové, 1997 v Brně, 1998 v Praze, 1999 v Olomouci, 2000 v Českých Budějovicích, 2001 v Ústí nad Labem, 2002 v Opavě, 2003 v Pardubicích, 2004v Brně, 2005 v Liberci, 2006 v Ostravě, 2007v Praze, 2008 v Hradci Králové, 2009 v Ústí nad Labem, 2010 v Olomouci, 2011 v Opavě, 2012 v Plzni, 2013 v Pardubicích, 2014v Liberci, 2015/16 v Brně, 2016/17 Českých Budějovicích. V roce 2018 se organizace ujala Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Naši studenti uspěli v roce 2016 (Veronika Svobodová  získala 1. místo s prací okusnictví v Československu na příkladu škol v Michli, Nuslích a Hostivaři, a Juda Kaleta se umístil na 5. místě s prací „Z žádné vysokosti aneb pohrdání věřím…“ Sonda do zbožnosti šlechty v Jednotě bratrské před nástupem evropské reformace na základě života Johanky z Krajku a jejího Vyznání víry) a tatáž práce Judy Kalety obdržela Cenu Josefa Šusty, kterou oceňuje Sdružení českých historiků České republiky. V roce 2018 získal 3. místo Lukáš Burian – 3. místo na Celostátní studentské vědecké konferenci Historie 2017/18 za práci Historický vývoj názvů ulic a prostranství na Mělníku . V roce 2019 se CSVK vrátila do Brna a naše katedra opět výborně reprezentovala – Na Celostátní studentské vědecké konferenci „Historie 2019“, která se 17.-18. dubna 2019 konala v Brně, získala studentka KDDD (a katedry biologie) Eliška Horáková s prací Epidemie skvrnitého tyfu na konci druhé světové války v Terezíně druhé až třetí místo. (1842-1992).

Proč se zúčastnit?

Účastník se setká s odborníky v oboru, pozná nejlepší studenty historie z ostatních univerzit, získá potřebné zkušenosti a těm nejlepším je pak dokonce publikována jejich studie a získají tak dobrou položku do svého životopisu. Publikované sborníky naleznete např. zde: http://historie.upol.cz/csvk/web-pro-organizatory/vysledne-sborniky.php.

Jak se přihlásit?

Každé pracoviště má podle statutu konference právo vyslat pouze dva reprezentanty z řad studentů bc. či mgr. oborů (a také jednoho pedagoga do hodnotící komise), kteří se zúčastní s příspěvkem, který má max. 30 normovaných stran textu. Zájem o účast ale bývá větší, a proto je nutné uspořádat ústavní kolo soutěže, kde vybereme dva podle našeho názoru nejvhodnější reprezentanty našeho ústavu. Důraz klademe na vědeckou přínosnost studie, aktuálnost tématu a také schopnost své téma řádně ústně prezentovat.

Jak má vypadat soutěžní příspěvek?

Jeho formální podobu stanovují statuta konference (r. 2018 viz https://pages.pedf.cuni.cz/kddd/studenti/celostatni-studentska-vedecka-konference-historie/aktualni-csvk/). Pravidelně to bývají tyto náležitosti: 1) může se jednat o původní studii, přepracovanou seminární práci či část bakalářské nebo diplomové práce; 2) rozsah do 30 normostran (= 30 x 1800 znaků = 54000 znaků; 12 písmo, 1,5 řádkování, písmo Times New Roman, poznámky velikost 10); 3) musí obsahovat max. 1 stránku českého resumé; 4) zahrnuje seznam použitých pramenů a literatury; 5) odevzdávají se tři výtisky svázané ideálně do kroužkové vazby.

V případě dalších dotazů konaktujte prosím doc. Jiřího Pokorného.