Konzultace / Consultation hours

Kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami je PaedDr. František Parkan.
Konzultace si prosím domluvte individuálně, konají se v místnosti R 449.

Letní semestr 2021-2022 // Summer Semester 2021-2022

Konzultace se mohou konat prezenčně, online nebo po telefonu, vždy ale po předchozí domluvě. // Consultations can be held in person, online or by phone, however always after prior agreement.

Jméno Místnost Kontakt
PhDr. Iva Beránková

tajemník SIS

č. 446 tel.:221 900 237

iva.berankova@pedf.cuni.cz

Mgr. Vojtěch Čurda, Ph.D. v ZS 2020-21 nevyučuje vojtechcurda@seznam.cz
Mgr. Dušan Foltýn č. 456 dusan.foltyn@pedf.cuni.cz

tel.: 222 222 146

Mgr. Jiří Havlík, Ph.D. v ZS 2020-21 nevyučuje havlikjiri@seznam.cz
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. č. 446 tel.: 221 900 103

hana.havlujova@pedf.cuni.cz

PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D. č. 451 jiri.hnilica@pedf.cuni.cz

tel. +420 731 027 553

Mgr. Helena Chalupová  

místnost R 447

Helena.Chalupova@pedf.cuni.cz
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. č. 456 tel.: 221 900 195

katerina.charvatova@pedf.cuni.cz

prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. č. 456 tel.: 221 900 195

petr.charvat@pedf.cuni.cz

Mgr. Barbora Jiřincová č. 447 nebo jinde barbora.jirincova@gmail.com
Mgr. Josef Kales č. 447 josef.kales@pedf.cuni.cz
doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. č. 451 tel.: 221 900 244

jana.kepartova@pedf.cuni.cz

doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D. č. 451 tel. 221 900 244

petr.koura@pedf.cuni.cz

Mgr. Tomáš Mikeska č. 447 tel.: 777 840 575

tomas.mikeska@pedf.cuni.cz
tomas.mikeska@gevo.cz

prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc. č. 446 jiri.mikulec@pedf.cuni.cz
PhDr. Jaroslav Najbert č. 447 jaroslav.najbert@ustrcr.cz
PaedDr. František Parkan č. 449 tel.: 221 900 229

frantisek.parkan@pedf.cuni.cz

Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D. dle domluvy jaroslav.pinkas@seznam.cz
doc. PhDr. Magdalena Pokorná, CSc č. 447 tel.: 221 900 101

magdalena.pokorna@pedf.cuni.cz

prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. č. 446 tel.: 221 900 103

jiri.pokorny@pedf.cuni.cz

Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. č. 446 tel.: 221 900 103

svobodaxpetr@seznam.cz

Mgr. Kateřina Sládková č. 456 katerina.sladkova@pedf.cuni.cz
doc. Petr Sláma, Th.D. Evangelická teologická fakulta UK (Černá 9, Praha 1)
4. poschodí, č. 428
slama@etf.cuni.cz
Mgr. David Venclík, Ph.D. č. 446 David.Venclik@seznam.cz
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 – Institute of Christian Art History of the Catholic Theological Faculty of the Charles University,

kabinet č. 1072

tel.: 221 900 103

(PedF) vit.vlnas@pedf.cuni.cz

tel.: 220 181 279 or 374 (ICAH)

PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D. č. 446 tel.: 221 900 103

jan.zdichynec@pedf.cuni.cz