Volitelné kurzy

Cílová skupina

Volitelné přednášky jsou přístupné všem studentům Univerzity Karlovy. Ve volitelném modulu studijního bakalářského programu jsou označeny jako přednášky výběrové. V pětiletém magisterském studiu jsou zařazeny do skupiny M05 – Nepovinný modul. V navazujícím magisterském programu nejsou zařazeny.

V případě zájmu, který překračuje kapacitu místnosti, mají přednost studenti Katedry dějin a didaktiky dějepisu. Přednášky jsou jednosemestrální, s dotací 2hod./týdně.

Obsahová náplň

Volitelné přednášky slouží jako doplňující k základnímu kurzu Obecných dějin. Témata přednášek se obměňují s každým semestrem, takže si je studenti mohou zapisovat opakovaně.Některé jsou vedeny formou semináře, resp. aktivní účasti studentů na hodinách.

Obecná kritéria hodnocení

Kurz je od ZS 2012 zakončen zápočtem, konkrétní požadavky jsou uvedeny u jednotlivých přednášek. Počet kreditů: 3, v případě cizojazyčné přednášky počet kreditů 6.