Doktorandi

Probíhající studium

PhDr. Iva Beránková (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Bernard Ignác z Martinic a církev

Mgr. Vojtěch Bernacik (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Stevinova Aritmetika v kontextu jeho života a doby.

Mgr. Kristýna Bernardová (PhDr. Petr Koura, Ph.D.): Rudé vdovy: Osudy žen, které pomáhaly budovat socialismus v Československu.

Bohumila Cymbalak-Jankovská (prof. PhDr. K. Charvátová, CSc.): Klatovsko na přelomu 14. a 15. století

Mgr. Václav Čada (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.):

Mgr. Ing. Dykastová Gabriela (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.): Pražský biskup Tobiáš (1278-1296)

Mgr. Marek Fapšo  (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Slepý Belisar mezi Vídní a Prahou. Příspěvek k výuce zrakově postižených v rakouské monarchii na počátku 19. století

Mgr. Markéta Formanová (prof. PhDr. Jiří Pokorný, Ph.D.): Dioráma jako forma prezentace historických událostí a využití této formy v současné muzejní pedagogice

Mgr. Josef Hais (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Proměna forem podnikání v jihozápadních Čechách na příkladu sklářské rodiny Zieglerů – přerušeno

PhDr. Vojtěch Hájek (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.): Mezi zábavou, prací a obranou vlasti – Příprava záložních pilotů vrtulníků ČSLA v letech 1963–1989

Mgr. Eva Hocká (doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.): Vývoj protižidovské legislativy v Protektorátu Čechy a Morava, faktory ovlivňující vydávání vyhlášek a nařízení pro nearijské obyvatelstvo ve veřejném styku a protižidovská propaganda související s vydáváním protižidovských nařízení

PhDr. Filip Jiroušek (doc. PhDr. Petr Koura, Ph.D.): Regionální disent na pomezí Náchodska a Trutnovska v letech 1977-1989

Mgr. Anna Jonáková (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Vývoj střední třídy měšťanstva v průběhu druhé poloviny 19. století na příkladu rodiny Švagrovských, Špindlerů, Fričů a Zeyerů

Mgr. Roman Káčerek (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Mariánské kulty a lidová zbožnost doby barokní – přerušeno

Mgr. Josef Kales (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Předindustriální osídlení Brdské vrchoviny

Mgr. Miloš Krčmář (prof. PhDr. Jiří Pokorný, Ph.D.): Pomníky Velké války ve veřejném prostoru

Mgr. Jan Kremer (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.): Premonstrátský řád ve středovýchodní Evropě do počátku 14. století – Komunikace, transfer lidí a kulturních vzorců

Mgr. Josef Pavlíček (PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.): Každodenní život v ženských klášterech ve vybraných středoevropských regionech v období vrcholného středověku – přerušeno

Mgr. Kristýna Pinkrová (Mgr. Jakub Jareš, Ph.D.): Expozice jako místo pro porozumění. Metody tvorby výstav a hodnocení jejich efektivity.

Mgr. Matěj Pros (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.): Volný čas ve středověku

Ing. Jiří Sissak (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.): Život vojáka habsburské monarchie v letech 1757-1762

Mgr. Kateřina Sládková (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.): Ženská zbožnost na středoevropských panovnických dvorech ve 13. století

PhDr. Pavla Sýkorová (Mgr. Jaroslav Pinkas, Ph.D.): Historická gramotnost optikou HistoryLabu

PhDr. Jan Šindelář (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Pomníky jako ideologický nástroj ve veřejném prostoru komunistického Československa

Mgr. Tereza Urbář (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Studie k poválečným dějinám česko-německého soužití na území jihlavského jazykového ostrova

Mgr. Kryštof Zeman (PhDr. Petr Koura, Ph.D.): Prohra bez lítosti aneb neohrožená špionážní činnost Josefa Potočka, Václava Kvíčery a spol. proti komunistickému režimu v Československu, její odhalení a důsledky

Úspěšně uzavřené studium

Mgr. Jiří Bašta (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Lidové milice 1948-1969

Mgr. Pavla Bechnerová, roz. Štěpánková (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Společnost pro obnovu Lidic ve vztahu k ústředním i místním úřadům státní správy a ve vztahu k ideologii komunistické strany v období 1945/6-1960

Mgr. Kateřina Bláhová (prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.): Česká historiografie přelomu století v dialogu s Evropou (1890-1914)

Mgr. Ondřej Blažek (doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.): Proměny diskurzů českého katolického exilu v Itálii 1962-1969

Mgr. Jakub Bronec (PhDr. Petr Koura Ph.D./Ass-prof. Denis Scuto, Université du Luxembourg): Cultural and educational activities of the Jewish minority in Czechoslovakia and Francophone regions of Luxembourg, and Alsace-Lorraine in (1960-1989): Comparative study

PhDr. Eduard Burget (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Spisovatel a dramatik František Zavřel (1884-1947) v ideových a kulturních souvislostech první poloviny 20. století

Mgr. Vojtěch Čurda (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Podíl Ladislava Štolla na formování československé kultury

Mgr. Markéta Devátá (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Kulturně-vědní politika KSČ a ideologizace společenských oborů v letech 1945-1960

PhDr. Milan Ducháček (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Václav Chaloupecký. Československý historik a archivář (1882-1951)

Mgr. Václav Fronk (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Sebereflexe české společnosti. Přelom 19. a 20. století v perspektivě humoristických časopisů

PhDr. Tomáš Habermann (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc., konzultant prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Československo-sionismus-antisemitismus-Izrael

Mgr. Jiří Havlík (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Jan Bedřich z Valdštejna a jeho spory o daně na turecké války (1682-1694)

PhDr. Hana Havlůjová (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Na okraji zájmu? České moderní ženy a Orient v první polovině 20. století

PhDr. Jiří Hnilica (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc., prof. Antoine Mares z Université Paris I, Pantheon – Sorbonne): La France dans la formation des élites Tchécoslovaques (1900-1950)

Mgr. Libor Hruška (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Pivovarnictví 1869-1914. Žízeň, nebo vlastenectví?

Mgr. Helena Chalupová (prof. PhDr. Vít Vlnas): České země a oblast dnešního Rumunska na přelomu 16. a 17. století

Mgr. Barbora Jiřincová, roz. Hanušová (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.): Ženy v rekatolizaci českých zemí

PhDr. Milena Josefičová (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Německá vysoká škola technická v Praze 1938-1945

Mgr. Václava Kofránková (prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.): Proměny otakarského mýtu v galerii národních dějin

PhDr. Stanislav Kokoška (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Prag im Mai 1945, Die Geschichte eines Aufstandes

Mgr. František Kolouch (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Internace biskupů Josefa Hloucha a Karla Skoupého v době komunismu

PhDr. Olga Kotková (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.): Sběratelství německých a rakouských deskových obrazů 14.-16. století v Národní galerii v Praze

Mgr. Pavlína Kourová, roz. Formánková (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.) : Propagandistické kampaně v Československu v letech 1948-1953

Mgr. Olga Kovaříková, roz. Kuthanová (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Cenzura a její vliv na divadelní život v Protektorátu Čechy a Morava

Mgr. Jaroslav Krátký, Ph.D. (prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.): Zaitsek von Egbell – rakouská důstojnická rodina ve dvou generacích

PhDr. Dita Křišťanová (prof. doc. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.): Historický mýtus v díle Julia Zeyera

Mgr. Dagmar Martinková (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Návraty volyňských Čechů a jejich asimilace, se zvláštním zřetelem k Vyškovsku

Mgr. Václav Nájemník (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Druhý život Zdeňka Nejedlého

PhDr. Tamara Nováková (prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Osidlování okresu Trutnov od roku 1945

Mgr. Robert Novotný (prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.): Sociální, institucionální a konfesionální aspekty vývoje české šlechty v pozdním středověku

Mgr. Doubravka Olšáková (doc. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., prof. Xavier Galmiche z Université Paris IV, Sorbonne – Institut d´Études Slave): Formování národní identity v multinacionálním prostředí: pařížští imigranti v letech 1848-1900

Mgr. Tomáš Pavlíček (doc. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.): Z literárního života Druhé republiky (1938-1939)

Mgr. Bohuslav Rejzl (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.): Válečné uprchlictví a nucené vysídlení v českých zemích v letech 1914-1920

Mgr. Petr Svoboda (doc. PhDr. Jiří Hnilica, Ph.D.): Provokace StB prováděné proti ilegálním skupinám třetího odboje v rámci „akce SKAUT“. Provokace jako systém operativní práce StB na příkladu skupiny „Za svobodu“ v letech 1948-1951.

PhDr. Jan Tilsch (doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.): Proces s ilegální protistátní skupinou KDS (od počátku do konce 50-tých let)

PhDr. Vratislav Vaníček (prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.): Velké dějiny zemí Koruny české III

Mgr. Filip Velímský (doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.): Raně středověké osídlení Kutnohorska s přihlédnutím k sídelnímu vývoji centrálního hradiště v Malíně a vývoji vesnického osídlení v Bylanech u Kutné Hory

Mgr. David Venclík (prof. doc. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.): Proměny vnímání hradu Karlštejna Čechy a Němci v Čechách v 19. a na počátku 20. století

PhDr. Jakub Zouhar (doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.): Česká dominikánská provincie v raném novověku (1435-1790)