Kvalifikační studium

Obor Dějepis

Studijní program CŽV – kvalifikační studium byl poprvé otevřen v roce 2006. Požadavky a curriculum se mění vždy s novou akreditací.

Studijní program Dějepis v rámci kvalifikačního rozšiřujícího studia je určen absolventům magisterského studia učitelství, jimž umožňuje získat aprobaci na předmět dějepis pro ZŠ a SŠ. Studenti absolvují distanční formou ucelené studium dějepisu včetně oborové didaktiky, učební plán vychází z prezenčního studia oboru dějepis. Standardní doba výuky je 6 semestrů.

Pravidelná výuka se koná vždy v posledním týdnu v srpnu (úvodní soustředění) a dále v jednotýdenním soustředění v únoru, pak vždy 1. pátek v měsících říjen, listopad, prosinec, březen, duben, květen (vždy od 9 hodin). Studium je zakončeno písemnou prací, její obhajobou, závěrečnou zkouškou z českých a obecných dějin a z didaktiky dějepisu. Po úspěšném ukončení studia obdrží student Osvědčení UK a získá kvalifikaci pro učitelství pro SŠ a 2.stupeň ZŠ v aprobaci dějepis.

Učitelská praxe není vyžadována. Termín podání přihlášek je stanoven na 31. 3., případné druhé kolo do 15.8. Výběrové řízení proběhne v květnu / srpnu. Program bude otevřen pouze s podmínkou minimálně 10 studentů.

Výše poplatku za studium je 8.000 Kč/rok.

Garantem studijního programu je PaedDr. František Parkan.

Příslušnou referentkou studijního oddělení je:

Všeobecné informace a formuláře najdete na stránkách fakulty.

 

Přihlášky zasílejte na adresu:

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
Studijní oddělení
Magdalény Rettigové 4
116 39 Praha 1