Archiv uživatele: K.Entnerová

Letní škola klasických studií 1. – 4. 7. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové a milí přátelé, srdečně vás zveme na letošní Letní školu klasických studií s tématem Oliva, réva, vavřín v kulturní krajině antického světa Praha 1. – 4. července 2023 Letošním tématem budou

Pozvánka na 18. historickogeografickou konferenci

Přijměte pozvání na osmnáctou historickogeografickou konferenci, tentokrát na téma krajinných změn, které zasáhly větší územní celky v různých časových obdobích. Konference se bude konat 18.5. 2022 v Praze na Přírodovědecké fakultě UK. Odkaz na pozvánku

Medaile PedF UK pro doc. Janu Kepartovou

Doc. Jana Kepartová, jedna z prvních členů Katedry dějin a didaktiky dějepisu, kterou v roce 1992 znovu založil prof. Petr Čornej, získala 9. prosince 2021 od děkana Pedagogické fakulty medaili PedF UK za svůj přínos