Zemřel prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

Dne 17.9.2023 nás navždy opustil náš dlouholetý kolega, vážený pan profesor Petr Charvát. Skromný, trpělivý, vždy laskavý a empatický člověk, kterého nebylo možné nemít rád. Člověk obětavý, vždy ochotný podat pomocnou ruku, člověk mnoha zájmů a veliký znalec mnohých vědních oblastí, jež s velikou láskou a nevtíravostí poutavě a s noblesou šířil nejen mezi studenty, nýbrž i mezi kolegy. Autor mnohých vědeckých prací, uznávaný odborník doma i v zahraničí.

Bude nám nesmírně chybět. Naše myšlenky jsou v této chvíli nejen s ním, ale i s jeho blízkými. Čest jeho památce! Poslední rozloučení s profesorem Petrem Charvátem se uskuteční v pondělí 2. října od 11 hodin ve velké obřadní síni krematoria ve Strašnicích. Parte Petr Charvát

Ke vzpomínce přikládáme alespoň tři z dosažitelných dokumentů.

 

A ještě spolupráce s divadlem Náplavka:

https://divadlo-lysa.cz/bedrich-hrozny