Aristides Quintilianus a vývoj starořecké hudby

Dovolujeme si Vás pozvat na další přednášku Jednoty klasických filologů, kterou přednese Mgr. Marcela Slavíková, PhD. na téma Aristides Quintilianus a vývoj  starořecké hudby.
Přednáška se koná ve čtvrtek 30. 4. 2015 od 18:00 v prostorách Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze. Podrobnosti o přednášce naleznete na adrese http://jkf.ff.cuni.cz.Jménem JKF srdečně zve
Martin Bažil