2017/2018 – Mgr.

Didaktika soudobých dějin

Kurz se zaměřuje na metodické a didaktické příležitosti i problémy, spojené s výukou soudobých dějin. Rozebrána budou konkrétní historická témata a možnosti jejich didaktického zpracování. Pozornost bude věnována i reflexi vztahu mezi historiografií, školním dějepisem