Zprávy

Tříměsíční stáž v Ústředí Českých center

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, vyhlašují výběrové řízení na tříměsíční stáž v Ústředí Českých center v termínu květen – červenec 2015. Nabídka je určena pro studenty bakalářského nebo magisterského studia. Česká centra prosazují českou

Spuštění nových stránek

Začátkem dubna jsme spustili webové stránky Katedry dějin a didaktiky dějepisu v nové podobě. Vzhledem k množství informací, které pro vás připravujeme, bude obsah webu v následujících týdnech postupně doplňován a bude docházet k rozšiřování

Stipendium Nadace Františka Topiče

Vážení kolegové, rádi bychom rozšířili mezi studenty Vaší univerzity, respektive příslušných fakult, informaci o vypsání stipendií Nadace Františka Topiče, určených uchazečům do 35 let za projekty se vztahem k českým dějinám, literatuře a filozofii. Příslušné informace naleznou