Cena Arnošta z Pardubic

Letos cenu udělila Univerzita Karlova Arnošta z Pardubic prof. PhDr. Petru Charvátovi, DSc.  za vynikající pedagogickou činnost.