Den otevřených dveří Archivu bezpečnostních složek

Archiv bezpečnostních složek zve na den otevřených dveří na Branickém náměstí, který se bude konat dne 20. června 2019 a bude tematicky zaměřen na osobu Václava Havla a rok 1989. V rámci této akce chystáme speciální program, včetně ukázky jednoho z edukačních programů
vzdělávacího oddělení Ústavu pro studium totalitních režimů [1] „Pět životů Václava Havla: jak si vybrat životopis?” (pozor, na tuto akci je třeba se předem objednat).  Chybět nebude samozřejmě komentovaná prohlídka Archivu, připravena je i dětská cesta inspirovaná rokem 1989, výstava karikatur „Svět kreslí Havla” (v 11h bude vernisáž), diskuze s historiky a pamětníky a ti z vás, kteří se na nás každý rok přijdou podívat, tak vědí, že nebude chybět i malé občerstvení 😉