Den otevřených dveří NA a SbA Praha

Vážení a milí učitelé,

dovolte, abychom vás informovali, že ve dnech 12. A 13. ČERVNA 2019  pořádají Národní archiv a Státní oblastní archiv v Praze DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s programem zaměřeným na studenty druhého stupně základních škol a studenty středních škol.

V rámci dne otevřených dveří budou studenti seznámeni s činností archivů, uvidí dovednosti archivářů z oblasti tzv. pomocných věd
historických, navštíví běžně nepřístupné prostory účelové archivní budovy a vydají se po cestě archiválie od jejího převzetí do archivu až po předložení k badatelskému studiu.

Podrobné informace najdete v přiložené pozvánce.
MDA_2019
Těšíme se na Vaši návštěvu!

KONTAKT:

ČR-Státní oblastní archiv v Praze

Archivní 4/2257

149 00   Praha 4

Mgr. Martin Sovák

vedoucí Oddělení využívání a evidence Národního archivního
dědictví

tel.: +420 974 847 265(269)

GSM: +420 739 505 706

web: www.soapraha.cz [1]

e-mail: martin.sovak@soapraha.cz

————————-

Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Weilova 1271/6, Praha 10, 102 00; IČ: 00022179; IDS: tndzx7x
www.nuv.cz [2]

Links:
——
[1] http://www.soapraha.cz