Dispelling the myths about leprosy: contributions from history and archaeology

Ústav dějin lékařství a cizích jazyků

1. lékařské fakulty UK

 

 

ve spolupráci se

Společností pro dějiny věd a techniky

 

 

zvou na přednášku

Institute for History of Medicine and Foreign Languages, First Faculty of Medicine, Charles University

 

in collaboration with

Society for History of Science and Technology

 

invite you to a lecture

 

Dispelling the myths about leprosy: contributions from history and archaeology

 

kterou prosloví presented by
 

Professor Charlotte Roberts, BA MA PhD SRN FSA

Department of Archaeology, Durham University

 

 

Přednáška se bude konat ve studovně ÚDLCJ

(U Nemocnice 4, Praha 2) v úterý 20. listopadu 2018 od 14:30.

 

The lecture will take place at the study room

of the Institute (U Nemocnice 4, Praha 2), on Tuesday, 20th November from 14:30.

 

Přednáška bude proslovena v anglickém jazyce.

 

The lecture will be held in English.

 

Vzhledem k omezenému počtu míst ve studovně prosíme zájemce, aby potvrdili svoji účast na email tomas.alusik@lf1.cuni.cz.

 

The number of seats available in the study room is limited, therefore we kindly ask the audience to confirm the participation by sending an email to tomas.alusik@lf1.cuni.cz.