doc. Magdaléna Pokorná o K. Havlíčku Borovském

Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. se dlouhodobě věnuje osobnosti Karla Havlíčka Borovského. Při 200. letém výročí jeho narození můžete plody jejího bádání  sledovat v mnohých médiích: je jednou z editorek monumentálního souborného vydání Korespondence Karla Havlíčka Borovského, ještě tři dny ji můžete poslouchat  na podkastu rádia Vltava a dalších rozhlasových vlnách, mj. pro Čechy žijící v zahraničí, účastnila se pořadu historie.cs, naleznete ji na youtube atd.). Pro učitele dějepisu připravila cyklus třiceti pokračování komentovaných výroků: https://www.hiu.cas.cz/pro-ucitele-dejepisu. Blahopřejeme!