Důsledky kolektivizace československého venkova

Dovolte, abych vám tlumočila pozvánku našeho absolventa na diskusní přednášku, kterou v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje pořádá Úřad vlády ČR a Ústav pro studium totalitních režimů, o ekonomických, ekologických a sociálních důsledcích kolektivizace československého venkova. JK

Přednáška se koná tuto středu 3. června od 17:00 na Strakově akademii.

Podrobnosti naleznete zde : Důsledky kolektivizace 2015-06-03 [pozvánka]

 

PhDr. Václav Velčovský, Ph.D.
ředitel | Director

Odbor koncepce legislativy a rozvoje státu

Department of Legislative Framework and State Development

loga portálů úřadu vlády
Úřad vlády České republiky | Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4, CZ 118 01 Praha 1
M +420 725 001 915
velcovsky.vaclav@vlada.cz
www.vlada.cz