Berlín pod hákovým křížem

Datum: 22.08. - 27.8.2016
Organizátor: P. Koura, R. Skopek

Místo: Berlín a okolí (Oranienburg, Postupim)
Cena: 9 000 Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, V.S.: 335 138 010
Platba do: 15.3.2016


V rámci exkurze budou navštívena hlavní místa spojená s druhou světovou válkou a nacistickou „třetí říší“ v Berlíně a jeho okolí, navštívena bude též Postupim a antická muzea.  

Cílem exkurze je seznámit účastníky s hlavními místy v Berlíně, jež mají souvislost s obdobím nacistické třetí říše. Navštíveny budou jak moderní památníky (Památník zavražděným Židům, Památník akce T4), tak i místa spojená s válečnou historií města (dům, kde se konala konference ve Wannsee, popraviště v Plötzensee) a jednotlivá muzea (Topografie teroru – centrála gestapa, Památník německého odboje). Součástí bude i celodenní výlet do bývalého koncentračního tábora Sachsenhausen, kde byli uvězněni čeští studenti z Akce 17. listopad 1939. Další den exkurze bude věnován prohlídce tzv. ostrova muzeí (Pergamon Muzeum, Egyptské muzeum apod.), navštíven bude též zámek Sanssouci v Postupimi.

V ceně je zahrnuta cesta vlakem do Berlína (včetně místenky), ubytování na kolejích pro akademické pracovníky v centru Berlína (buňky s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou po dvou či třech osobách), vstup do navštívených muzeí a místní doprava.

Realizovaný itinerář Berlin 2016