Izrael a Palestina – oprava

Datum: 16.9.-25.9.2016
Organizátor: H. Havlůjová, V. Vlnas

Místo: Izrael a Palestina
Cena: 11 000 + 10 000 Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, v.s. 335138006
Platba do: 19.02. + 30.6.


POZOR! ZMĚNĚN ÚČET PRO TUTO EXKURZI NA 85236011/0100, v.s. 335138006

Itinerář a další podrobnosti ke stažení v pdf: EXKURZE IZRAEL 2016 program opravený

دولة إسرائيل IZRAEL A PALESTINA מְדִינַת יִשְׂרָאֵל  

Předběžný program

1. den (pátek 16. 9. 2016)

Odlet z Prahy-Ruzyně v 11:45 hod. Přílet na Ben Gurionovo letiště v Tel-Avivu v odpoledních hodinách.
Doprava do hotelu Nativity v Betlémě. Odpočinek. Organizační schůzka. Večeře a nocleh v Betlémě.

2. den (sobota 17. 9.)

Po snídani prohlídka města BETLÉMA (Staré Město, bazilika Narození Páně, Mléčná jeskyně).
Večeře a nocleh v Betlémě.

3. den (neděle 18. 9.)

Po snídani prohlídka JERUZALÉMA: Staré Město (chrám Božího hrobu, Via Dolorosa – Křížová cesta, Zeď nářků) Olivetská hora, chrám Národů, hrob Panny Marie.
Večeře a nocleh v Betlémě.

4. den (pondělí 19. 9.)

Po snídani odjezd přes Judskou poušť do Jericha. Prohlídka JERICHA, jednoho z nejstarších měst světa, ležícího v poloze -260 m pod úrovní mořské hladiny. Tell as-Sultán (pozůstatky starověkého Jericha), klášter sv. Jiří, pěší výlet do kaňonu wádí Kelt s vodopády.
Odpoledne koupání v Mrtvém moři.

Večeře a nocleh v Betlémě.

5. den (úterý 20. 9.)

Po snídani odjezd do JERUZALÉMA: prohlídka památníku holokaustu Jad Vašem a Muzea Izraele Rozsáhlé muzeum má expozice věnované archeologii, výtvarnému umění (Rembrandt, Renoir, Gauguin, van Gogh, Pissaro, Max Ernst, Picasso aj.) a židovské kultuře (tři kompletně vybavené historické synagogy). V samostatné Svatyni Knihy jsou vystaveny proslulé svitky s biblickými texty nalezené roku 1947 v Kumránu u Mrtvého moře. V zahradě se nalézají monumentální plastiky a model Jeruzaléma, jak vyhlížel v době Ježíše Krista.

Večeře a nocleh v Betlémě.

6. den (středa 21. 9.)

Po snídani odjezd na sever Izraele.

HAIFA: hora Karmel s baháistickými zahradami, Elijášova jeskyně, karmelitánský klášter.

AKKA (Akra): někdejší hlavní přístav křižáků ve Svaté zemi, dochované osmanské opevnění a podzemní křižácké město s rytířskými sály, původním sídlem řádu johanitů.  

TIBERIAS: lázně s horkými prameny na břehu Galilejského jezera, využívané Římany, Židy, muslimy i křižáky; jedno ze čtyř posvátných měst judaismu (hrobky židovských mudrců).

Večeře a nocleh v Betlémě.

7. den (čtvrtek 22. 9.)

Po snídani odjezd do TEL-AVIVU: prohlídka Muzea Eretz Izrael (Muzeum země Izrael): komplex expozic a multimediálních prezentací v oblasti archeologického naleziště Tel Qasile.

JAFFA: malebné staré osmanské město, dnes administrativně spojené s Tel-Avivem; ve starověku jeden z hlavních středomořských přístavů.

Večeře a nocleh v Betlémě.

8. den (pátek 23. 9.)

Po snídani odjezd k Mrtvému moři.

MASÁDA: starověká pouštní pevnost na náhorní plošině stolové hory. Původně luxusní palácový komplex zbudovaný Héródem Velikým, za tzv. židovské války v 1. stol. n. l. přeměněný v obrannou baštu radikálních židovských povstalců – zélótů. Když Římané po dlouhém obléhání pevnost dobyli, dali její obránci přednost masové sebevraždě před kapitulací.      

Odpoledne koupání v Mrtvém moři.

Večeře a nocleh v Betlémě.

9. den (sobota 24. 9.)

Po snídani volný den. Možnost využití nabídky fakultativních výletů.

Večeře a nocleh v Betlémě.

10. den (neděle 25. 9.)

Po snídani volný program, odpoledne cesta na Ben Gurionovo letiště. Odlet z Tel-Avivu v 17:55 hod; přílet do Prahy ve večerních hodinách.

Masáda

Cena exkurze pro účastníka: 21 000.- Kč

CENA ZAHRNUJE:
Zpáteční letenku Praha – Tel-Aviv – Praha,

9× nocleh a polopenze (hotel Nativity v Betlémě),

doprovod kvalifikovaného průvodce,

cestování po Izraeli klimatizovaným autobusem,

vstupné (Mrtvé moře, 2× muzeum).


CENA NEZAHRNUJE:
cestovní pojištění,

osobní útratu,

fakultativní zájezdy,

vstupné na Massadu (70 NIS),

bachšiš (15 USD/osoba).

FAKULTATIVNÍ ZÁJEZDY
HÉRÓDEION (Herodium, Rajská hora): Palác Héróda Velikého s královou hrobkou umístěný na uměle rozšířeném pahorku v Judské poušti. Koupání v Mrtvém moři

Cena zájezdu pro účastníka: 60 USD


PETRA (s noclehem na jordánském území): „růžové“ skalní město vybudované Nabatejci ve 3. stol. před n. l.; dochovaly se monumentální chrámy a hrobky vytesané do skal a antický amfiteátr.  

Cena zájezdu: podle počtu přihlášených zájemců (čím více, tím méně!)

Petra

Všeobecné podmínky účasti

Závazné přihlášky výhradně v písemné podobě přijímá paní Huliciusová na katedře nejpozději do 19. 2. 2016. Přihláška musí obsahovat jméno účastníka, datum narození, studijní obor, ročník, aktuální spojení (mobil, e-mail) a podpis. V přihlášce současně uveďte, zda máte zájem o některý z fakultativních výletů. Podmínkou účasti je zaplacení zálohy 11 000.- Kč tak, aby platba došla nejpozději 19. 2. 2016 na účet 85236011/0100, v. s. 335138006. Písemný doklad o složení zálohy (např. kopie platebního příkazu, potvrzení o vkladu v hotovosti, výpis z konta, ústřižek složenky typu „C“) odevzdají zájemci společně s přihláškou. Bez tohoto dokladu nebude zájemce do seznamu účastníků zařazen. Zbytek ceny (10 000.- Kč) uhradí přihlášení účastníci exkurze nejpozději do 30. 6. 2016.

Počet účastníků exkurze je omezený.

Upozornění

Vzhledem k nutnosti včasného uhrazení poplatků za letenky a za ubytování organizátoři exkurze nemohou garantovat vrácení poplatků v případě, že některý z přihlášených svou účast dodatečně zruší a nebude možno zařadit náhradníka.

Izraelské úřady mohou vyžadovat po návštěvnících země cestovní pas, jehož platnost končí nejdříve tři měsíce po termínu exkurze (tj. pas platný minimálně do konce roku 2016). Účastníkům exkurze, kteří budou mít ve svém pase vstupní a výstupní razítka některých zemí regionu (zejm. Iránu, Iráku, Saúdské Arábie, Libye, Jemenu, Sýrie a Libanonu) hrozí u hraniční kontroly problémy a lze jim doporučit, aby si raději opatřili jiný pas. Razítka např. z Jordánska, Turecka, Egypta, Maroka a Tuniska izraelským pohraničníkům nevadí. Rovněž k cestě do Jordánska lze užít pasu s izraelskými razítky.

Případné dotazy, týkající se organizace a programu exkurze podají na obvyklých kontaktech její organizátoři PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D a prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Pro účastníky bude v předstihu zajištěna informační schůzka.

Realizovaný itinerář zde: Izrael 2016