Letní škola církevních dějin

Datum: 6.09.-10.09.2021
Organizátor: M. Sklenář, J. Zdichynec

Místo: Litoměřice
Ubytování: diecézní dům

Doprava: vlastní
Cena: 3 950 v případě plné penze a ubytování

Č. účtu a var. s.: bude upřesněno
Platba do: 31.05.2021


Letní škola církevních dějin 2021 proběhne ve spolupráci Filozofické fakulty UK, Katolické teologické fakulty UK a Ústavu pro studium totalitních režimů  v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích od 6. do 10. září 2021.

Tematicky se letní škola dotkne různých oblastí církevních dějin a dějin náboženství s důrazem na středoevropský kontext a interdisciplinaritu, na místě vystoupí odborníci zabývající se církevní a náboženskou historií, archiváři či uměnovědci atd. Cílem je představit aktuálně zpracovávaná témata, jež mohou oslovit širší veřejnost a jsou důležitá také pro edukaci historických témat. Snahou bude postihnout témata od počátků christianizace do současnosti a různé pohledy na ně; vystoupit by měli renomovaní badatelé i badatelé na počátku své odborné dráhy.
Program sestává ze dvou dní přednášek a workshopů, dvou dní rozdělených na blok přednášek a exkurzi v rámci města, jednoho dne určeného pro exkurzi v rámci regionu.