Letní škola klasických studií s KKS-FLÚ AV ČR

Datum: 29. 6. – 3. 7. 2019
Organizátor: A. Sarkissian, J. Kepartová

Místo: Kutná Hora
Cena: 500 Kč

Č. účtu a var. s.: 11339990/5500 V.S.: 719030
Platba do: 14.06.2019


TÉMA: Evropská civilizace a příroda 

Jednou z  daností, s  nimiž se civilizace od počátků vyrovnává, je zakotvení lidské společnosti v přírodních podmínkách. Ty utvářely evropskou kulturu a společnost a staly se významným zdrojem zdroj inspirace pro literaturu, výtvarná umění a pro nauky od lékařství až po věštectví. Neméně důležité bylo, že představovaly pramen bohatství, ale zároveň i původ hrozeb, které mohly i zničit celé státy. Všechny tyto aspekty se během celých dějin promítaly i do fungování evropských států a jejich nazírání současníky i dnešními badateli. Prezentaci této problematiky považujeme za cenný příspěvek k diskusi o roli státu v evropských dějinách.

Letní školu pořádá Kabinet pro klasická studia. Veškeré informace budou na stránkách KKS - http://www.ics.cas.cz/pro-verejnost/letni-skola-kks.

Přečtěte si pečlivě veškeré informace!!

Ubytování: 

K dispozici je možnost levného ubytování na vícelůžkových pokojích v internátu Vyšší odborné školy v Kutné Hoře, více zde.

K dispozici je celá kapacita ubytovny, rezervaci a platbu provádějí zájemci sami na telefonním čísle: 601 566 656.

V případě nutnosti kontaktujte prosím Mgr. Alenu Sarkissian, Ph.D. na adrese sarkissian@ics.cas.cz .

---

Pro atestaci je nutno odevzdat referát doc. J. Kepartové, nejlépe co nejdříve po skončení školy. Na podrobnostech o referátu se domluvíme, až budou známy všechny letošní dílny a přednášky Letní školy.