Na hranicích států, válek a poezie 2018

Datum: 14.09 - 23.09.2018
Organizátor: K. Charvátová, P. Charvát, V. Vlnas

Místo: Východní Francie, Lotrinsko, Belgie a Lucembursko
Cena: 9 000 Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, v.s. 335 138 021
Platba do: 22.3.2018


Pomezí tří států Francie, Belgie a Lucemburska. Oblast, v níž se mnohokrát měnily hranice a státní příslušnost. V roce stého výročí konce 1. světové války si zde chceme připomenout především tento zásadní konflikt. Věnovat se však budeme i dalším obdobím zdejších bohatých dějin, a to nejen politických, ale též kulturních a hospodářských. 

Ubytování: Kemp LES BREUILS ve Verdunu, plně vybavené chatičky   

Doprava: Autobus 

Program exkurze

  1. Bitche (Vaubanova pevnost), Mety (historické město), Thionville (historické město), dojezd do campu ve Verdunu.
  2. Verdun a okolí. Lokality spjaté s 1. světovou válkou (L´Ossuaire du Douamont, Le Fort de Douamont, Tranché des Baionettes, Montfaucon d´Argonne, Romagne sous Montfaucon, Tranche de Chattancourt. Při zpáteční cestě zastávka ve Varennes, v místě, kde byl roku 1791 zatčen Ludvík XVI. při svém útěku z Francie.
  3. Dopoledne program na univerzitě v Lucemburku. Odpoledne prohlídka města Lucemburku včetně katedrály s hrobem Jana Lucemburského.
  4. Vouziers (místo bojů čs. legií ve Francii), Juniville a Charleville-Méziers (města spojená s básníky Verlainem a Rimbaudem), Sedan (středověký hrad a místo bojů za prusko- francouzské války roku 1870).
  5. Montmedy (Vaubanova pevnost), cisterciácký klášter Orval (Belgie), Longwy Vaubanova pevnost),  Le Fort de Fermont (Maginotova linie).
  6. Valmy (místo bitvy v roce  1792), Remeš (korunovační město francouzských králů), La Cheppe  (místo bitvy na Katalaunských polích), L´Épine (gotická bazilika).
  7. Pont a Mousson (historické a průmyslové město), Saint Mihiel (renesanční město, bojiště 1. světové války).
  8. Nancy (renesanční město), Luneville (barokní zámek).

Seznam referátů bude vyvěšen na papírové nástěnce