Rozdělený Berlín

Datum: 22. – 27. srpna 2022
Organizátor: P. Koura

Místo: Berlín
Ubytování: studentské koleje v centru Berlína

Doprava: autobus nebo vlak
Cena: cca 9 000 Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, v.s. 335138046
Platba do: 15.03.2022


Exkurze do Berlína bude zaměřena na období, kdy německé hlavní město bylo rozděleno na východní a západní část. Navštívíme památná místa spojená s tzv. berlínskou zdí (muzeum Checkpoint Charlie, muzeum Bernauer Strasse), s východoněmeckým režimem (muzeum Stasi) a také s přítomností amerických jednotek v západním Berlíně, pozornost bude také věnována pomníkům z tohoto období (Treptower Park).

Kapacita exkurze: 25 osob

Ubytování bude zajištěno na studentských kolejích v centru Berlína.      

Na podporu zahraniční exkurze je možno požádat o částečné krytí formou stipendia.