Slovenský kras: dějiny a příroda

Datum: 14.-21.08.2022
Organizátor: D. Foltýn, (KDDD), J. Andreska (KBES)

Místo: Silická planina
Ubytování: U místních obyvatel, případně chatky v kempu

Doprava: Vlak, autobus, vlastní nohy
Cena: 6 700 Kč

Č. účtu a var. s.: 85236011/0100, v.s. 335138045
Platba do: 15.03.2022


Exkurze věnovaná poznávání památek a přírody slovensko-maďarského pomezí. Východiskem bude náhorní planina v jádru Národního parku Slovenský kras. Okolní krasová oblast je včetně navazujícího maďarského Aggteleckého národního parku zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Část programu proběhne formou pěších túr. Na Slovensko a zpět se přesuneme nočním rychlíkem.

Kapacita: 25 osob

Na podporu zahraniční exkurze je možno požádat o částečné krytí formou stipendia.

Pozn. Srov. předchozí exkurzi do téže oblasti: https://eu.zonerama.com/klastery/Album/1149866