Hlavní cena Miroslava Ivanova

Hlavní cenu Miroslava Ivanova získala kniha Velké dějiny zemí Koruny české, Školství a vzdělanost z roku 2020 kolektivu autorů pod vedením Miroslava Novotného. Členem kolektivu je i  prof. Jiří Pokorný.

BLAHOPŘEJEME!

Cena Miroslava Ivanova