Klasické tradice – písemný test

Termín: 22.1.2019
Čas: 15.00 - 18.00
Pořadatel: J. Kepartová

Před testem je nutno mít v moodlu vloženy všechny prerekvizity, včetně statě.

Platí pro všechny paralelky KT I. + II.