Klasické tradice – písemný test

Termín: 17.1.2019
Čas: 16.00 - 19.00
Pořadatel: J. Kepartová

R 016. Na moodlu musí být splněny všechny požadavky. Platí pro všechny paralelky Klasických tradic I. a II.