Kulatý stůl k výuce antických dějin na českých vysokých školách

Termín: 15.11.2019
Čas: 15.00
Pořadatel: J. Kepartová

Katedra dějin a didaktiky dějepisu kulatý stůl na téma

Výuka antických dějin na vysokých školách – tradice a inovace – zkušenosti z domova i zahraničí“.

V posledních několika desetiletích se – nejen v české – společnosti stále opakují výzvy k posílení výuky soudobých dějin na ZŠ a SŠ. Tato výuka především v předmaturitních ročnících trpí nedostatkem vyučovacích hodin. Aby to však bylo možné, muselo by dojít k novému přerozdělení probírané dějepisné látky. Padl i názor, aby se výrazně snížila dotace na dějiny pravěku a starověku, včetně toho antického.

Prof. Petr Čornej (https://www.info.cz/cesko/prosovetske-tendence-v-ucebnicich-dejepisu-nejsou-rika-jejich-autor-petr-cornej-40512.html, cit. 9.9.2019): „V antice by šlo výuku zaměřit zejména na záležitosti civilizační a kulturní, které přežívají a které spoluvytvářejí náš kulturní background,“ říká Petr Čornej v rozhovoru pro INFO.CZ.“

Náš tým by tedy chtěl vyvolat diskusi o přípravě budoucích učitelů, kteří by – dle našeho názoru – měli antiku a její svět přibližovat žákům a studentům nejen v kontextu univerzálních dějin starověku, nýbrž i v kontextu vztahu pozdějších historických etap k této „kolébce evropské civilizace“.

Kulatý stůl se koná v místnosti R 130.

 

Doc. PhDr. Jana Kepartová, CSc. a PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D.

antika-vyuka@centrum.cz