Nepřítomnost J. Kepartové

Termín: 21.10.2019 25.10.2019
Čas: Po celý den
Pořadatel: J. Kepartová

Z důvodu pracovní cesty nebudu v tomto týdnu přítomna. Klasické tradice v úterý za mne převezme dr. Zdichynec, ve středu odpadají (prosím studenty, aby proto navštívili kteroukoli jinou ze zbylých tří paralelek). Výuka přednášky Dějiny antického starověku odpadá v úterý i ve středu.