Předtermín Klasické tradice

Termín: 14.12.2018
Čas: 9.00 - 12.00
Pořadatel: J. Kepartová

Termín je platný pro všechny paralelky Klasických tradic I. + II. Zkouška se koná v aule.

Ped zkouškou je nutno mít splněny všechny prerekvizity, včetně odborné práce.