Kolokvium Exil pod římským nebem

Srdečně zveme na kolokvium u příležitosti vydání knihy našeho absolventa Mgr. Ondřeje Blažka, Ph.D., které se bude konat 12. prosince 2019 v naší fakultní knihovně od 17. hodin.

https://kolbaba.pedf.cuni.cz/roundcube/?_task=mail&_mbox=INBOX&_uid=18715&_part=2&_action=get&_extwin=1&_mimewarning=1&_embed=1